Upute za sigurno korištenje stranice

Prilikom korištenja ove stranice na kompjutoru, u svakom trenutku s desne vam je strane vidljiv gumb „Makni me odavdje“. Ukoliko osjećate da ste u opasnosti i/ili vam se zlostavljač fizički približio, a ne želite da otkrije da ste na ovoj stranici, pritiskom na gumb „Makni me odavdje“ bit ćete preusmjereni na stranicu s receptima.

Kako biste se zaštitile i osigurale da zlostavljač ne otkrije da ste ikada posjetile ovu stranicu, savjetujemo vam sljedeće:

Ako ste u mogućnosti uvijek koristite internet na računalima koja se nalaze na javnim mjestima kao što su kafići, knjižnice i slično.

Ako internet koristite isključivo doma i to na računalu kojemu pristup imaju i drugi članovi obitelji (uključujući zlostavljača), niže u tekstu opisan je najsigurniji način na koji se možete zaštititi da zlostavljač ne otkrije što ste pretraživali na internetu.

 

Smjernice su zasnovane na: http://zazrtve.hr/upute-za-sigurno-pretrazivanje/

Aktualno

11. srpanj, 2019 in Novosti, Projektne aktivnosti

Drugi sastanak projektnog tima

Dana 11. srpnja 2019. godine održan je drugi sastanak projektnog tima u sklopu projekta REC-RDAP-GBV-AG-2017 How Expertise Leads to Prevention, Learning, Identification, Networking and Ending Gender Based Violence (HELPLINE). Sastanku…
Više
26. travanj, 2019 in Aktualnosti, Novosti

Što je to nasilje u obitelji, koja su dodatna prava žrtava nasilja u obitelji i na koji način žrtve mogu naplatiti štetu?

Zakon o zaštiti od nasilja u obitelji nasilje u obitelji definira kao: • tjelesno nasilje, • tjelesno kažnjavanje ili drugi načini ponižavajućeg postupanja prema djeci, • psihičko nasilje koje je…
Više
26. travanj, 2019 in Aktualnosti

Što je kazneno djelo trgovanja ljudima i na koji način žrtve mogu naplatiti štetu?

Kazneni zakon trgovanje ljudima definira kao uporabu sile ili prijetnje, obmanu, prijevaru, otmicu, zlouporabu ovlasti ili teškog položaja ili odnosa ovisnosti, davanje ili primanje novčane naknade ili druge koristi radi…
Više
26. travanj, 2019 in Aktualnosti, Novosti

Što je kazneno djelo protiv spolne slobode i na koji način žrtve mogu naplatiti štetu?

Kaznena djela protiv spolne slobode definirana Kaznenim zakonom su: • spolni odnošaj bez pristanka, • silovanje, • teška kaznena djela protiv spolne slobode prema članu obitelji, prema žrtvi posebno ranjivoj…
Više

Pravna i psihološka pomoć:
0800 200 144

Podrška žrtvama i svjedocima:
116 006