O projektu

Projekt How Expertise Leads to Prevention, Learning, Identification, Networking and Ending Gender Based Violence (HELPLINE) financiran je od strane Rights, Equality and Citizenship programa Europske unije.

Glavni cilj projekta je pružiti zaštitu i podršku ženama žrtvama rodnouvjetovanog nasilja promovirajući multidisciplinarni pristup predmetnom problemu

Specifični ciljevi projekta:

  • unaprijediti postojeći sistem podrške ženama žrtvama rodnouvjetovanog nasilja osiguravajući umnožavanje primjera dobre prakse, osiguravajući održiva policy rješenja u skladu s relevantnim EU direktivama, povećavajući kapacitete volontera/ki i stručnjaka/inja koji/e su u kontaktu sa ženama žrtvama nasilja te promovirajući suradnju među istima
  • povećati djelotvornu zaštitu i podršku ženama žrtvama rodnouvjetovanog nasilja unaprijeđenjam postojećih službi za podršku ženama žrtvama te postavljanjem temelja za SOS nacionalnu liniju za žene žrtve nasilja
  • povećati svijest o problemu rodnouvjetovanog nasilja i doprinijeti promjenama u stavovima i ponašanju vezanom uz predmetni problem

Projektni partneri:

  • Udruga za podršku žrtvama i svjedocima
  • Institute for Labour and Family Research, Slovačka
  • Pravosudna akademija
  • Policijska akademija
  • Ured za ravnopravnost spolova Vlade RH

Projekt je podržala i Pravobraniteljica za ravnopravnost spolova RH.

Očekivani rezultati:

Rezultat 1 (R1): unaprijeđena suradnja između relevantnih javnih institucija i povećan kapacitet relevantnih stručnjaka/inja i ostalih pojedinaca/ki koji/e su u kontaktu sa ženama žrtvama nasilja

Rezultat 2 (R2): uspostavljena osnova za SOS nacionalnu liniju za žene žrtve rodnouvjetovanog nasilja kako bi se pružila prvostupanjska emocionalna podrška i pravne informacije ženama žrtvama

Result 3 (R3): povećana javna svijest o problemu rodnouvjetovanog nasilja i promijenjeni stavovi i ponašanje prema predmetnom problemu među općom populacijom

Result 4 (R4): osigurano umnožavanje primjera dobre prakse i osigurana održiva policy rješenja u skladu sa zakonima, javnim politikama i najboljim praksama detektiranim i na nacionalnoj i na EU razini

Aktualno

11. srpanj, 2019 in Novosti, Projektne aktivnosti

Drugi sastanak projektnog tima

Dana 11. srpnja 2019. godine održan je drugi sastanak projektnog tima u sklopu projekta REC-RDAP-GBV-AG-2017 How Expertise Leads to Prevention, Learning, Identification, Networking and Ending Gender Based Violence (HELPLINE). Sastanku…
Više
26. travanj, 2019 in Aktualnosti, Novosti

Što je to nasilje u obitelji, koja su dodatna prava žrtava nasilja u obitelji i na koji način žrtve mogu naplatiti štetu?

Zakon o zaštiti od nasilja u obitelji nasilje u obitelji definira kao: • tjelesno nasilje, • tjelesno kažnjavanje ili drugi načini ponižavajućeg postupanja prema djeci, • psihičko nasilje koje je…
Više
26. travanj, 2019 in Aktualnosti

Što je kazneno djelo trgovanja ljudima i na koji način žrtve mogu naplatiti štetu?

Kazneni zakon trgovanje ljudima definira kao uporabu sile ili prijetnje, obmanu, prijevaru, otmicu, zlouporabu ovlasti ili teškog položaja ili odnosa ovisnosti, davanje ili primanje novčane naknade ili druge koristi radi…
Više
26. travanj, 2019 in Aktualnosti, Novosti

Što je kazneno djelo protiv spolne slobode i na koji način žrtve mogu naplatiti štetu?

Kaznena djela protiv spolne slobode definirana Kaznenim zakonom su: • spolni odnošaj bez pristanka, • silovanje, • teška kaznena djela protiv spolne slobode prema članu obitelji, prema žrtvi posebno ranjivoj…
Više

Pravna i psihološka pomoć:
0800 200 144

Podrška žrtvama i svjedocima:
116 006