O nama

Udruga B.a.B.e. Budi aktivna. Budi emancipiran. je nevladina organizacija osnovana 1994. godine s ciljem promicanja ženskih ljudskih prava i osiguravanja jednakih mogućnosti za sve rodove u svim područjima društvenog života. Danas je udruga usmjerena na prevenciju i suzbijanje svih oblika rodno uvjetovanog nasilja, promicanje rodne ravnopravnosti kao i na zastupanje i praćenje zakonodavnih procedura, javnih politika i provedbenih mjera.

Aktivnosti organizacije strukturirane su oko četiri strateška programa koji su usklađeni s vizijom, misijom i strateškim ciljevima organizacije:

  • Rodna ravnopravnost:

Program je započeo 2009 god. s ciljem uključivanja rodne ravnopravnosti u sve nacionalne, regionalne i lokalne politike korištenjem relevantnih metodologija (istraživanja, analize javnih politika, savjetovanja, praćenja provedbi) te podizanjem javne svijesti. Aktivnosti programa uključuju edukacije donositelja/ica odluka o konceptu rodne ravnopravnosti i gender mainstreaming-a; monitoring, analizu i izvještavanje o rodnoj ravnopravnosti i nedostacima politika u tom pogledu te javne kampanje organizirane s ciljem podizanja javne svijesti o ključnim aspektima rodne neravnopravnosti.

  • Prevencija i suzbijanje rodno uvjetovanog nasilja:

Program je nastavak i širenje opsega aktivnosti programa Legaline koji je pokrenut u drugoj polovini 1995. i jedan je od najstarijih programa organizacije. Svrha programa je pružanje pravne i psihosocijalne pomoći žrtvama nasilja te utvrđivanje manjkavosti u postojećem zakonodavstvu i/ili propuste u provedbi odgovornih institucija kroz direktnu komunikaciju s građanima/kama. U okviru programa uspostavljeno je pravno i psihološko savjetovalište (besplatno za sve građane/ke), vode se strateški sporovi, radi se monitoring i prati utjecaj na formuliranje javnih politika i zakona u području rodno uvjetovanog nasilja.

  • Pružanje egzistencijalne zaštite i psihosocijalne podrške ženama žrtvama nasilja i njihovoj djeci u Vukovarsko-srijemskoj županiji (Sigurna kuća):

U sklopu programa, a od 2008. godine, djeluje Sigurna kuća Vukovarsko – srijemske županije s vrlo specifičnim ciljevima i ženama žrtvama nasilja (s djecom ili bez djece) kao ciljanom skupinom. U Sigurnoj kući pruža se istovremeno smještaj za 20 korisnica s područja čitave Hrvatske. Kuća je odlično opremljena i vrhunski osigurana, što uvelike doprinosi osjećaju egzistencijalne sigurnosti korisnica i djece. Maksimalno trajanje boravka je godinu dana. Stručne suradnice ulažu velike napore kako bi se u tom razdoblju žrtvama nasilja pružila adekvatna pomoć u prevladavanju proživljenih traumi i vraćanju samopouzdanja tijekom procesa osamostaljenja, odnosno pronalaska zaposlenja i stana.

  • Zagovaranje i praćenje zakonodavnih procedura, javnih politika i provedbenih mjera u području ljudskih prava:

Cilj ovog programa je povećanje utjecaja korpusa ljudskih prava na legislativu i praksu u području borbe protiv diskriminacije te u području zaštite prava na javno izražavanje i slobodu mišljenja, okupljanja i sl. B.a.B.e. su prepoznate u javnosti prepoznate kao organizacija za ženska ljudska prava, ali i kao organizacija koja reagira na sve oblike povreda ljudskih prava.

 

B.a.B.e. Budi aktivna. Budi emancipiran.
Selska cesta 112a, 10 000 Zagreb
tel: 01 4663 666
0800 200 144
fax: 01 4662 606
web: www.babe.hr
Facebook: https://www.facebook.com/BaBeZagreb/

Aktualno

15. listopad, 2019 in Aktualnosti, Novosti, Projektne aktivnosti

Molba za dostavu ponude za PR usluge

1. UVOD Projekt "How Expertise Leads to Prevention, Learning, Identification, Networking and Ending Gender Based Violence (HELPLINE)" financiran je od strane Rights, Equality and Citizenship programa Europske unije. Glavni cilj projekta je pružiti zaštitu i podršku…
Više
17. rujan, 2019 in Aktualnosti, Novosti, Projektne aktivnosti

Fokus grupa s policijskim službenicima/ama

Jučer, 16. rujna, održana je fokus grupa s policijskim službenicima/ama u sklopu projekta How Expertise Leads to Prevention, Learning, Identification, Networking and Ending Gender Based Violence (HELPLINE) financiranog sredstvima Europske unije…
Više
13. rujan, 2019 in Aktualnosti, Novosti, Projektne aktivnosti

Molba za dostavu ponude za usluge promocije

Naziv projekta: How Expertise Leads to Prevention, Learning, Identification, Networking and Ending Gender Based Violence (HELPLINE) Broj ugovora: 810612 - HELPLINE - REC-RDAP-GBV-AG-2017 Nositeljica projekta: B.a.B.e. Budi aktivna. Budi emancipiran. Projektni partneri:…
Više
12. rujan, 2019 in Aktualnosti, Novosti, Projektne aktivnosti

Fokus grupa s pravosudnim djelatnicama

Danas je održana fokus grupa s pravosudnim djelatnicama u sklopu projekta How Expertise Leads to Prevention, Learning, Identification, Networking and Ending Gender Based Violence (HELPLINE) financiranog sredstvima Europske unije u okviru…
Više

Pravna i psihološka pomoć:
0800 200 144

Podrška žrtvama i svjedocima:
116 006