Održan je četvrti trening za stručnjake/inje koji/e rade sa ženama žrtvama nasilja

Danas, 17. prosinca 2020. godine održan je četvrti trening u seriji od šest treninga za stručnjake/inje koji/e rade ili bi u svom poslu mogli/e raditi sa ženama žrtvama nasilja. Trening se održao online putem Zoom platforme te je trajao četiri sata, a okupio je 42 stručnjaka/inja iz različitih sektora. Tema ovog treninga bila je „Primjena Konvencije za dionike/ce sustava podrške ženama žrtvama nasilja“. Trenerica je bila Branka Žigante Mašić koja je svim dionicima/ama koji/e rade sa ženama žrtvama nasilja poznata kao vrhunska stručnjakinja za tu temu, a svoje iskustvo duguje dugogodišnjem radu kao sutkinja Visokog prekršajnog suda RH.

Održan je četvrti trening za stručnjake/inje koji/e rade sa ženama žrtvama nasilja

Na treningu smo dobili pregled konvencija i zakona o zaštiti ljudskih prava na nacionalnoj i europskoj razini te povijesni pregled Istanbulske Konvencije.  Pričali smo o utjecaju globalne pandemije na porast stope nasilja prema ženama te koje su to odredbe Konvencije koje bi, kad bi bile ispunjene, doprinijele učinkovitijoj borbi protiv nasilje prema ženama. Još jednom smo se složili kako je rad na prevenciji i njegovanje međusektorske suradnje najbolji način borbe protiv ovog velikog društvenog problema.