Važni kontakti

Policija: 192

Hitna pomoć: 194

Besplatno pravno savjetovanje i besplatna psihološka podrška

0800 200 144
01 4663 666
svaki radni dan
od 8h do 17h

Hrabri telefon za djecu

116 111
svaki radni dan
od 9h do 20h

Sigurna kuća Vukovarsko-srijemske županije (B.a.B.e.)

032 414 910
098 9824 641
svaki dan
0-24h

Hrabri telefon za roditelje

0800 0800
svaki radni dan
od 9h do 20h

Nacionalni pozivni centar za žrtve kaznenih djela i prekršaja

116 006
svaki radni dan
od 8h do 20h

Nacionalni broj za prijavu nestale djece

116 000
svaki dan
0-24h

Ženska pomoć sada – SOS telefon za žene i djecu žrtve nasilja

0800 655 222
svaki dan
0-24h

Centar za krizna stanja i prevenciju suicida KBC Zagreb

01 2376 470
svaki dan
0-24h

Pučka pravobraniteljica

01 4851 855

Pravobraniteljica za ravnopravnost spolova

01 4848 100

Pravobraniteljica za djecu

01 4929 669

Pravobraniteljica za osobe s invaliditetom

01 6102 170

POPIS SKLONIŠTA/SIGURNIH KUĆA

Autonomna ženska kuća Zagreb

0800 55 44
svaki radni dan od 10h do 17h

Caritas biskupije Šibenik

022 216 447
svaki radni dan od 7.30h do 15h

Caritas nadbiskupije Split

091 4747 414
svaki dan, 0-24h

Caritas Zagrebačke nadbiskupije

099 2391 614

Centar za žene Adela

044 888 888 – svaki dan, 0-24h
091 8813 309

Dom za žrtve obiteljskog nasilja “Sigurna kuća” Čakovec

099 8357 335
svaki dan, 0-24h

Duga Zagreb, Dom za djecu i odrasle žrtve obiteljskog nasilja

01 3831 770
svaki radni dan od 8h do 20h

Dom za žrtve obiteljskog nasilja “Utočište Sveti Nikola”

042 234 050 – svaki dan, 0-24h
091 6833 333

Sigurna kuća Istra

052 500 148
ponedjeljkom i petkom od 17h do 19h, utorkom, srijedom i četvrtkom od 8h do 14h

Sigurna kuća Vukovarsko-srijemske županije

032 414 910
098 9824 641
svaki dan, 0-24h

Sklonište za žrtve obiteljskog nasilja u Osijeku

099 288 2619
099 588 2619

Sv. Ana – Caritasov dom za žene i djecu žrtve obiteljskog nasilja Rijeka

051 672 607
svaki radni dan od 8h do 19h
098 852 633
svaki dan, 0-24h

Udruga Brod – grupa za ženska ljudska prava

035 449 180
svaki radni dan od 8h do 16h
098 852 633
svaki dan, 0-24h

Udruga Duga Zadar

023 332 059
ponedjeljkom, srijedom i petkom od 18h do 20h
0800 333 883
svaki dan, 0-24h

Udruga za zaštitu obitelji U.Z.O.R. Rijeka

0800 333 883 – svaki dan, 0-24h
099 5027 553

Udruga za zaštitu žena i djece žrtava obiteljskog nasilja “Iris” Bjelovar

043 252 114
091 5067 009
svaki radni dan od 8h do 20h

Ženska pomoć sada – SOS telefon za žene i djecu žrtve nasilja u obitelji

0800 655 222
svaki dan, 0-24h

Ženska grupa Korak Karlovac

047 655 925
svaki dan, 0-24h

Pravna i psihološka pomoć:
0800 200 144

Podrška žrtvama i svjedocima:
116 006