Početna Forum Razvod braka Razvod braka Odgovor na: Razvod braka

#640
B.A.B.E.
Ključonoša

Poštovana Sanja,

u odnosu na nekretninu za koju navodite da ste nedavno kupili, ista predstavlja bračnu stečevinu Vas i supruga svakog u ½ dijela, neovisno o tome što kredit glasi na vas. Imovinske odnose na istoj možete urediti sporazumno, a ukoliko isto nije moguće, navedeno je moguće razriješiti u sudskom postupku. Situaciju s kreditom koju spominjete možete razriješiti na način da, primjerice, sa suprugom dogovorite da nekretnina ostane njemu te da on sukladno tome preuzme i kredit, što je međutim potrebno regulirati i sa bankom. Ukoliko se dogovorite da nekretnina ostane vama, suprug neće imati daljnju obvezu sudjelovati u otplati predmetnog kredita. Opcija je također i da nekretninu prodate te zatvorite kredit. Sve navedeno međutim ovisi o vašim konkretnim željama i mogućnostima, sa kojima nismo upoznate pa se o istome niti ne možemo detaljnije očitovati. U odnosu na stan koji glasi na suprugovog očuha, na istome nažalost, niti Vi niti suprug nemate vlasničkih prava te eventualno od očuha možete potraživati novčanu protuvrijednost ulaganja izvršenih u stan, ukoliko je istih bilo. Suprugov očuh je ovlašten u svakom trenutku zatražiti da kako Vi, tako i Vaš suprug napustite predmetnu nekretninu. Pokretnine koje se nalaze u navedenoj nekretnini poput namještaja, tehničkih uređaja i slično, ukoliko su kupljene za vrijeme trajanja braka predstavljaju imovinu Vas i supruga, svakog u polovici.

Za detaljnije savjete vezano za eventualne mogućnosti razrješenja vaših imovinskih odnosa u slučaju razvoda braka, predlažemo da nas kontaktirate u terminima predviđenima za telefonsko savjetovanje koji su objavljeni na našoj web stranici, ili na telefonskom broju 014663666 dogovorite termin za osobno pravno savjetovanje.

Srdačan pozdrav,
B.a.B.e.