Početna Forum Obiteljsko nasilje Obiteljsko nasilje Odgovor na: Obiteljsko nasilje

#634
B.A.B.E.
Ključonoša

Poštovani Anonimus,

jedini način da se suprotstavite stricu je obraćanje građanskom sudu pred kojim tužbom možete zatražiti zaštitu od uznemiravanja. Sud u svojoj odluci stricu može naložiti prestanak daljnjeg uznemiravanja pod prijetnjom novčane kazne za svaku novu situaciju u kojoj bi to ponavljao. Otvaranje vrata od stubišta i paljenje svjetla bez nekih dodatnih elemenata ne možemo okarakterizirati kao nasilje. Međutim, bilo kakve prijetnje, vrijeđanje, geste, uhođenje i sl. ako do toga dođe, treba tretirati kao nasilje i bez odlaganja zvati policiju.
Također Vas upućujemo da Zakon o vlasništvu poznaje institut Isključenja iz suvlasničke zajednice, a sukladno kojem suvlasnici koji zajedno imaju većinu suvlasničkih dijelova mogu odlučiti da će zahtijevati isključenje iz suvlasničke zajednice određenoga suvlasnika ako suvlasnik ne udovoljava dužnostima koje proizlaze iz zajednice, ako dijelove nekretnine koji su u njegovu vlasništvu kao posebni dijelovi ili dijelove koje rabe i drugi suvlasnici rabi na način koji znatno ide na štetu interesa drugih suvlasnika ili ako svojim bezobzirnim, nepristojnim ili uopće nedoličnim ponašanjem učini tegobnim zajedničko stanovanje ostalim suvlasnicima, ili počini kažnjivo djelo protiv imovine, morala ili tjelesne cjelovitosti kojega od suvlasnika ili druge osobe koja stanuje u kući, a nije riječ o djelima tako maloga značenja da bi ih trebalo zanemariti.
Suvlasnici koji su odlučili da će zahtijevati isključenje određenoga suvlasnika tužbom trebaju zahtijevati da sud utvrdi postojanje razloga za isključenje i odluči da je tuženik dužan otuđiti svoj suvlasnički dio i napustiti posjed, jer će se u protivnom na zahtjev tužitelja, suvlasnički dio prodati na javnoj dražbi. Pored toga, ako je neki suvlasnik nekretnine drugoga suvlasnika, koji ga ničim nije izazvao, povrijedio bezobzirnim, nepristojnim ili uopće nedoličnim ponašanjem, učinio mu tegobnim zajedničko stanovanje, ili je počinio kažnjivo djelo protiv njegove imovine, morala ili tjelesne cjelovitosti ili nekoga od njegovih ukućana, a nije riječ o djelima tako maloga značenja da bi ih trebalo zanemariti, tada povrijeđeni suvlasnik, ako i nije dobio od drugih dovoljnu podršku da bi većina pokrenula postupak, može tužbom zahtijevati od ovoga da se ubuduće suzdržava od takvih postupaka.

Srdačni pozdrav,
B.a.B.e.