Početna Forum Ostalo Ostalo Odgovor na: Ostalo

#571
B.A.B.E.
Ključonoša

Poštovana Marina,

ukoliko Vam suprug uskraćuje dobrovoljno predati ključ i prometnu dozvolu, nažalost jedini način da ostvarite svoja vlasnička prava jest sudski put. Dakle, prvenstveno trebate podnijeti tužbu radi utvrđenja da predmetno vozilo predstavlja bračnu stečevinu, dakle morate dokazati pred sudom da suprug nije jedini vlasnik automobila što ne bi trebalo predstavljati problem budući da vjerojatno raspolažete dokumentacijom o otplati kredita. Ukoliko se pred sudom utvrdi da automobil predstavlja bračnu stečevinu, sudskim putem možete zatražiti naknadu za to što je suprug samostalno koristio automobil iako je isti suvlasništvo. Također, u sudskom postupku imate pravo od supruga potraživati isplatu novčanog iznosa u visini polovice rata kredita koje ste samostalno platili. Ukoliko bi suprug i nadalje odbijao predati Vam ključ i prometnu dozvolu, predaju istih biste mogli potraživati u sudskom postupku, a u svrhu konačnog razrješenja imovinskih odnosa vezano za predmetni automobil, trebalo bi pokrenuti sudski postupak radi razvrgnuća suvlasništva.

Srdačan pozdrav,
B.a.B.e.