Početna Forum Privremene mjere Privremene mjere Odgovor na: Privremene mjere

#510
B.A.B.E.
Ključonoša

Poštovana Emilija,
ne postoji “privremena mjera razvrgavanja braka”.
Postoji privremena mjera radi donošenja odluka o roditeljskoj skrbi o malodobnom djetetu (članak 529. Obiteljskog zakona) koji postupak se pokreće PRIJE pokretanja brakorazvodnog postupka (u ovoj fazi ste Vi dok čekate okončanje postupka obveznog savjetovanja) ili ZA VRIJEME brakorazvodnog postupka.

Prijedlog za donošenje rješenja o privremenoj mjeri podnosi se nadležnom sudu (u Zagrebu su to Općinski građanski sud Zagreb ili Općinski sud u Novom Zagrebu, zavisno od mjesta prebivališta) u kojem je onaj koji traži donošenje privremene mjerre “predlagatelj”, a protivna strana je “predloženik”.
Naziv prijedloga je: PRIJEDLOG RADI DONOŠENJA RJEŠENJA O PRIVREMENOJ MJERI
Potrebno je opisati radi čega se mjera traži. Navodi se da su stranke u fazi prije postupka razvoda braka, da ne mogu postići sporazum oko roditeljske skrbi o malodobnnom djetetu (prvenstveno da se ne mogu sporazumjeti s kime od njih će zajedničko dijete stanovati niti tijekom razvoda, niti nakon razvoda braka, da se radi toga i osogiranja mira djetetu traži donošenje privremene odluke o roditeljskoj skrbi u vidu privremene mjere koja će biti na snazi dok se ne okonča postupak razvoda braka između stranaka.
U prijedlogu za privremenu mjeru svakako je potrebno predložiti:
1. s kojim od roditelja će dijete stanovati i na kojoj adresi do okončanja brakorazvodnog postupka,
2. kako će se (dani – tjedan, vikendi, blagdani, školski praznici i sati) odvijati tzv. osobni odnosi s drughim roditeljem s kojim dijete neće stanovcati, i
3. koliko je taj drugi roditelj u obvezi doprinositi za uzdržavanje djeteta.
4. da privremena mjera stupa na snagu odmah i ostaje na snazi do okončanja brakorazvodnog postupka.

U prijedlogu je potrebno predložiti da se saslušaju stranke, te da se pribavi prijedlog i mišljenje nadležnog centra za socijalnu skrb.

Srdačan pozdrav,
B.a.B.e.