Početna Forum Razvod braka Razvod braka Odgovor na: Razvod braka

#501
B.A.B.E.
Ključonoša

Poštovana Lara,
dostavljamo odgovore na Vaša pitanja, onim redom kako su pitanja postavljena:

1. Iz Vašeg pisma zaključujemo da imate jedno malodobno i jedno punoljetno dijete. U postupku razvoda braka, pa tako i u sporazumnom razvodu braka o čemu želite informacije, odlučuje se samo o uzdržavanju malodobnog djeteta.

Par riječi o uzdržavanju punoljetnog djeteta. Punoljetno dijete ima pravo na uzdržavanje do kraja redovitog školovanja i jednu godinu nakon toga (ukoliko se u tom razdoblju ne zaposli i nema primanja), ali punoljetno dijete svoje uzdržavanje od roditelja ostvaruje ili dogovorom s roditeljima ili u posebnom parničnom postupku, na način da podnese tužbu protiv roditelja koji bi ga trebali uzdržavati. Za razliku od situacije kada je dijete maloljetno, pa ga je novčano dužan uzdržavati samo roditelj koji ne stanuje s djetetom (drugi roditelj koji stanuje sa djetetom uzdržava dijete svojim radom), punoljetno dijete su dužni financijski uzdržavati oba roditelja, i otac i majka, u skladu s djetetovim potrebama i svojim mogućnostima, uz prednje navedene uvjete: do završetka redovitog školovanja ( srednjoškolskog ili visokoškolskog) i godinu dana nakon toga ukoliko u tom razdoblju ne radi, niti ne osvaruje prihode. Nakon toga, pravo punoljetnog djeteta na uzdržavanje prestaje.

Ukoliko ste postigli sporazum o razvodu braka i o tome da će malodobno dijete ostati stanovati sa Vama, svakako je potrebno da postignete sporazum i o ostalim pitanjima da biste razvod braka mogli sporazmno okončati. Radi se o slijedećim pitanjima:
– s kojim roditeljem će stanovati zajedničko malodobno dijete, na kojoj adresi će biti prijavljeno prebivalište djeteta,
– vrijeme koje će malodobno dijete provoditi sa svakim od roditelja ( tzv. osobni odnosi sa drugim roditeljem)
– uzdržavanje malodobnog djeteta koji iznos je dužan plaćati roditelj koji ne stanuje sa djetetom (mjesečna visina, dospijeće i način plaćanja),
– način međusobne roditeljske komunikacije vezano uz dijete i
– način rješavanja budućih sukoba oko djeteta (obiteljska medijacija, zajednički odvjetnik ili sud).

Postupak sporazumnog razvoda braka ima dvije obvezne faze:
I). faza obveznog savjetovanja pred nadležnim centrom za socijalnu skrb i
II) sudski postupak.

Postupak obveznog savjetovanja Zahtjev za obvezno savjetovanje predajete u Vašem centru za socijalnu skrb, a cilj postupka je postići sporazum i zaključiti tzv. PLAN O ZAJEDNIČKOJ RODITELJSKOJ SKRBI. Plan sami ispunjavate prema prethodnom dogovoru (pitanja koja sam vam naznačila), a možete unijeti i još neke sporazume, ako se tako dogovorite, međutim, to nije nužno. U planu je neophodno unijeti dogovor o prije navedenih pet točaka. U postupku ćete plan sastaviti i u CSS potpisati u 5 primjeraka. Nakon toga, postupak u CSS će završti na način da će Vam CSS uručiti IZVJEŠĆE O PROVEDENOM OBVEZNOM SAVJETOVANJU ( u kojem će biti utvrđeno da ste postigli sporazum o planu). Time je postupak obveznog savjetovanja okončan.

Sudski postupak pokrećete nakon toga sporazumnim prijedlogom za razvod braka i prijedlogom radi odobrenja plana o zajedničkoj roditeljskoj skrbi. U sporazumnom prijedlogu ćete navesti da sporazumno predlažete da sud brak razvede i odobri zaključeni plan koji ćete priložiti u svih 5 primjeraka, zajedno sa izvješćem o provedenom obveznom savjetovanju, vjenčanim listom i rodnim listom za malodobno dijete. Sud će vas pozvati na ročište, pitati da li ostajete kod toga, te odmah donijeti rješenje o razvodu braka i odobrenju plana, te vam svakome uručiti po jedan primjerak.

Dakle, sve odluke u sporazumnom razvodu braka donose se na temelju sporazuma stranaka, pa je bitno da tijekom razgovora sa suprugom već prije pokretanja postupka postignete korektan i zakonit dogovor oko visine uzdržavanja.
Visina uzdržavanja za dijete se određuje s obzirom na potrebe djeteta i mogućnosti roditelja (u koje me ulazi samo plaća, već ukuni prihodi, mogućnosti stjecanja dodatne zarade, imovina iz koje može ostvarivati prihode i drugo). Da bi se praksa ujednačila nadležno Ministarstvo svake godine do 01.04. donosi dvije Odluke – o prosječnim potrebama malodobnog djeteta i o minimalnim potrebama, na temelju kojih odluka roditelji dogovaraju uzdržavanje, odnosno sud donosi odluku o uzdržavanju (ukoliko nema dogovora roditelja). Obje odluke dostavljamo Vam u prilogu, znanja i uvida radi, radi se o Odlukama upravo za ovu 2020. godinu.

Odgovor na pitanja pod 2. i 4.
Oba pitanja odnose se na pitanje utvrđenja i diobe bračne stečevine (to je zajednička imovina stečena zajedničkim radom za vrijeme trajanja bračne zajednice). I u ovom slučaju zakon (Obiteljski zakon) Vam dopušta da se dogovorite na način kako god smatrate za shodno ili pravedno. Zakon dozvoljava da utvrdite drugačije suvlasničke omjere, ali tako niste dogovorili, onda se smatra da ste na sveukupnoj imovini suvlasnici na jednake dijelove. Dakle, ukoliko je firma (trgovačko društvo) osnovano tijekom trajanja bračne zajednice, smatra se bračnom stečevinom, a Vi suvlasnicom u 1/2 dijela. Ukoliko sa suprugom o utvrđenju i diobi vaše bračne stečevine postignete sporazum, što vam svakako savjetujemo ako je moguće, onda trebate zaključiti tzv. Bračni ugovor (pisana forma, ovjereni potpisi kod JB) kojom ispravom možete urediti svoje imovinskopravne odnose kako god želite. U pogledu dugova, ako uzimate nešto od imovine (npr. firmu), naravno da preuzimate i dugove za svoju imovinu u onom dijelu u kojoj se smatrate ili postajate vlasnik, kao uostalom i svu dobit u tom dijelu. Vidite što Vam se u tom dijelu više isplati.
Ukoliko ne postignete sporazum oko imovine, jedini način je pokretanje sudskog postupka, interesirajte se kod Hrvatske odvjetničke komore da li udovoljavate uvjetima za tzv. besplatnog punomoćnika.
Kao i u pogledu razvoda braka, ukoliko ima bilo kakve šanse za iole pravičnu podjelu, savjetujemo vam da se dogovorite. Imovinske parnice su vrlo komplicirane, dugotrajne i skupe.

Točka 3.
Viđanje roditelja sa djetetom s kojim ne stanuje (osobni odnosi), kao i druga vrsta komunikacije (pozivi i slično) do donošenja sudske odluke dogovaraju se ili dogovorno među roditeljima ili rješenjem o privremenoj mjeri koji donosi sud i koja ostaje na snazi do donošenja konačne sudske odluke. Međutim, privremena mjera se uobičajeno traži u situacijama kada se roditelji svađaju i ne mogu dogovoriti oko ovog pitanja, nekako nije logično da biste se vi oko svega dogovorili (oko razvoda i oko imovine) a da se ne biste mogli dogovoriti oko viđanja djeteta u međuvremenu.

Nastojali smo odgovoriti na sva Vaša pitanja, lijep pozdrav,
B.a.B.e.