Početna Forum Razvod braka Razvod braka Odgovor na: Razvod braka

#493
B.A.B.E.
Ključonoša

Poštovana Marija,

iskreno nam je žao da ste u ovako teškoj situaciji.
Ukoliko ste donijeli odluku o razvodu braka, budući imate malodobnu djecu, prije sudskog postupka potrebno je da pokrenete postupak tzv. obveznog savjetovanja prije razvoda braka. Ovaj postupak pokrećete u nadležnom centru za socijalnu skrb prema mjestu Vašeg prebivališta. U prilogu ovog odgovora Vam dostavljamo formular koji trebate ispuniti i predati centru da bi se postupak pokrenuo, vrlo je jednostavno, pa ćete ga sasvim sigurno uspješno ispuniti.
Ovaj postupak obveznog savjetovanja se ne bavi “spašavanjem braka” ili tome slično, već služi isključivo da Vi kao bračni drugovi pokušate postići sporazum oko Vaše zajedničke malodobne djece u vidu sklapanja tzv. plana o zajedničkoj roditeljskoj skrbi. Ono što se minimalno trebate pokušati dogovoriti u okviru mogućnosti sklapanja plana jest pet temeljnih pitanja:
1. mjesto/adresa stanovanja djece nakon razvoda braka, odnosno prebivalište djece kod jednog od roditelja,
2. vrijeme koje će djeca provoditi s drugim roditeljem (tzv. osobni odnosi),
3. način međusobne komunikacije roditelja oko djece,
4. uzdržavanje djece od strane onog roditelja s kojim neće stanovati,
5. način rješavanja budućih sukoba.
Ukoliko uspijete sa suprugom ova pitanja dogovoriti, zaključite ovaj plan, ispunite ga u 5 primjeraka, od CZSS ćete dobiti Izvješće da ste plan zaključili, nakon čega pred sudom podnosite sporazumni prijedlog za razvod braka i radi odobrenja zaključenog plana.
Suprotno tome, ukoliko se sa suprugom ne možete dogovoriti oko sadržaja plana, pa ga u postupku obveznog savjetovanja ne zaključite, također ćete oko toga pred CZSS dobiti Izvješće, način čega brakorazvodni postupak pred sudom pokrećete parničnom tužbom.

Dakle, način kako ćete se razvesti ( sporazumno ili u sudskom parničnom postupku) zavisi od toga da li ste sa suprugom zaključili plan o zajedničkoj roditeljskoj skrbi ili ne.

U pogledu nasilja koje trpite ne možemo Vam ništa drugo savjetovati nego da u svakom slučaju obiteljskog nasilja koje je nedopušteno i kažnjivo (a u njega se ubrajaju i ružne i vulgarne riječi koje Vam suprug govori) zatražite žurnu intervenciju policije.
Nasilje u obitelji je kažnjivo, pa će policija izići na lice mjesta i protiv njega pokrenuti prekršajni ili kazneni postupak radi obiteljskog nasilja prema Vama, počinitelju nasilja mogu se izreći i niz mjera usmjerenih prema prestanku nasilja (obvezno psihijatrijsko liječenje, liječenje od alkoholizma, zabrana približavanja, udaljenje nasilnika i kuće i slično). Svakako Vam savjetujemo da nasilnika prijavite policiji.

O svim drugim detaljima budućih postupaka možete zatražiti i naše besplatno pravno savjetovanje, na koje se možete naručiti na telefonske brojeve naše Udruge dostupne na internetu.
Srdačno VAs pozdravljamo, želimo sve najbolje i ohrabrujemo Vas u tome da izaberete život bez nasilja i uvreda.

Lijep pozdrav,
B.a.B.e.