Početna Forum Obiteljsko nasilje Obiteljsko nasilje Odgovor na: Obiteljsko nasilje

#492
B.A.B.E.
Ključonoša

Poštovana Anita,

iz Vašeg pisma ne vidimo u kojoj ste točno fazi brakorazvodnog postupka. Pretpostavljamo da je postupak obveznog savjetovanja pred centrom za socijalnu skrb okončan na način da sa suprugom niste uspjeli zaključiti plan o zajedničkoj roditeljskoj skrbi, pa da se sada nalazite u postupku razvoda pred sudom u kojem ne možete postići dogovor oko pitanja vezana uz roditeljsku skrb o djeci.
U pogledu psihičkog zlostavljanja koje trpite, ne možemo ništa drugo nego Vam ozbiljno sasvjetovati da protiv njega pokrenete podnesete policiji prijavu radi nasilja u obitelji, a policija će zavisno od okolnosti slučaja (težine, upornosti, obilježja djela, eventualno ranijeg nasilja) donijeti odluku da li će protiv njega pokrenuti kazneni ili prekršajni postupak.
U slučaju da do okončanja brakorazvodnog postupka nemate sporazuma o tome s kojim od vas će djeca živjeti, a očigledno je da je u Vašem slučaju tome tako (vidljivo iz činjenice da je samovoljno uzeo jedno od djece da živi sa njime), imate pravo pokrenuti hitan postupak radi donošenja tzv. privremene mjere koja će biti na snazi do pravomoćnog okončanja brakorazvodnog postupka. Ovaj postupak radi donošenja privremene mjere o pitanjima s kojim od vas će stanovati zajednička djeca, o osobnim odnosima s drugim roditeljem i o uzdržavanju djece imate pravo pokrenuti i prije brakorazvodnog postupka ili tijekom trajanja ovog postupka, a sud je dužan postupati hitno. U tom postupku, sud će zatražiti prijedlog i mišljenje centra za socijalnu skrb.

Svakako je Važno da o Vašoj situaciji žurno obavijestite i nadležni centar za socijalnu skrb, budući oni imaju mnoštvo instrumenata na postupanje u ovakvim situacijama – i sami mogu sudu predlagati donošenje privremene mjere, mogu dijete uputiti na psihologijsku odnosno multidisciplinarnu obradu pred zdravstvene stručnjake i stručnjake mentalnog zdravlja ( u gradu Zagrebu, to uobičajeno čini Poliklinika za zaštitu djece grada Zagreba) a radi vaših navoda o emocionalnom pritisku koji otac vrši na dijete, potom centar za socijalnu skrb može izreći mjeru stručne pomoći u vršenju roditeljske skrbi.

Međutim,svakako smatramo najvažnijim nasilnog supruga što hitnije prijaviti policiji, naime, redarstvena tijela vrlo hitno postupaju u tim slučajevima, osobito u ovako ozbiljnom slučaju kao što je Vaš.

Srdačan pozdrav,
B.a.B.e