Održan je treći trening za stručnjake/inje koji/e rade sa ženama žrtvama nasilja

Udruga B.a.B.e. Budi aktivna. Budi emancipiran., u sklopu projekta How Expertise Leads to Prevention, Learning, Identification, Networking and Ending Gender Based Violence (HELPLINE) koji je financiran sredstvima Europske unije, organizirala je treći trening iz serije od šest treninga.

Povodom Međunarodnog dana borbe protiv nasilja prema ženama 25. studenog 2020. godine održan je trening pod nazivom „Pristup prevenciji, borbi protiv nasilja i zaštiti temeljen na ljudskim pravima i stavljanje žrtve u središte postupaka i procesa“. U ulozi trenerice našla se Ljubica Matijević Vrsaljko koja je sa stručnjacima/kinjama iz različitih sektora razgovarala o pravima žrtve, o potrebama žrtve te o izazovima koji rad sa žrtvama nasilja predstavlja za stručnjake/inje koji/e svakodnevno s njima rade.

Na online treningu okupilo se 42 sudionika/ca, a održavanje četvrtog treninga predviđeno je za prosinac 2020. godine.