Poziv na sudjelovanje na međusektorskom treningu za stručnjake/inje koji/e rade sa ženama žrtvama nasilja
Udruga B.a.B.e. Budi aktivna. Budi emancipiran., u sklopu projekta How Expertise Leads to Prevention, Learning, Identification, Networking and Ending Gender Based Violence (HELPLINE) koji je financiran sredstvima Europske unije, organizira seriju od 6 treninga koji za cilj imaju povećati opće znanje o problemu obiteljskog nasilja među dionicima unutar sustava podrške ženama žrtvama kao i promicati umrežavanje i raspravu među istima te na taj način potaknuti suradnju između pojedinih sektora. 
 
Ciljane skupine su stručnjaci/kinje iz sektora policije, pravosuđa, zdravstva, centara za socijalnu skrb te predstavnici/e organizacija civilnog društva kao i drugi relevantni dionici sustava. 
 
Treninzi će se održati u periodu od ožujka 2020. godine pa do polovice srpnja 2020. godine. Sudjelovanje na jednom od treninga ne obvezuje sudionike/ce da sudjeluju i na preostalim treninzima. 
 
Prvi trening održat će se 5. ožujka 2020. godine u prostorijama Kuće ljudskih prava na adresi Selska cesta 112c. Tema prvog treninga je Sadržaj Istanbulske konvencije, tumačenje pojedinih odredbi i njihova primjena. Trening počinje u 10 sati, predviđeno trajanje treninga je 4 sata, a održat će ga Sandra Benčić.
 
Ovim putem apeliramo da se odazovete pozivu za sudjelovanjem na treningu te da isti proslijedite kolegicama/kolegama unutar vlastite organizacije/institucije. Prijave se vrše putem mail adrese petra.kontic@babe.hr do 3. ožujka 2020.a broj sudionika/ca je ograničen.