Objavljen Protokol o postupanju volontera Nacionalnog pozivnog centra za žrtve kaznenih djela i prekršaja u slučaju nasilja u obitelji

U sklopu projekta How Expertise Leads to Prevention, Learning, Identification, Networking and Ending Gender Based Violence (HELPLINE) financiranog od strane Rights, Equality and Citizenship programa Europske unije sastavljen je protokol o postupanju volontera Nacionalnog pozivnog centra za žrtve kaznenih djela i prekršaja u slučaju nasilja u obitelji.

U protokolu je definirano nasilje u obitelji te kazneno i prekršajno zakonodavstvo zaduženo za regulaciju istog. Linija Nacionalnog pozivnog centra koristi standardizirani europski broj od društvenog značaja 116 006, a pruža emocionalnu podršku, informiranje o pravima, davanje praktičnih informacija te upućivanje na organizacije civilnog društva i institucije za daljnju podršku i pomoć.

Za pružanje podrške zaduženi su posebno obučeni volonteri uz nadzor zaposlenica Udruge za podršku žrtvama i svjedocima te koordinatorica Nacionalnog pozivnog centra za žrtve kaznenih djela i prekršaja.

Svrha ovog Protokola je definiranje postupanja volontera kod zaprimanja poziva vezanih uz nasilje u obitelji s ciljem pružanja odgovarajuće podrške.

Protokol je dostupan na hrvatskom i engleskom jeziku na linku: https://stop-nasilju.com/dokumenti-publikacije/