Održana fokus grupa s djelatnicima/ama centara za socijalnu skrb

Danas, 28. listopada, održana je fokus grupa s djelatnicima/ama centara za socijalnu skrb, u sklopu projekta How Expertise Leads to Prevention, Learning, Identification, Networking and Ending Gender Based Violence (HELPLINE) financiranog sredstvima Europske unije u okviru programa Rights, Equality and Citizenship. Fokus grupu organizirala je udruga B.a.B.e. Budi aktivna. Budi emancipiran., a ista se održala u Županji.

Cilj fokus grupe bio je detektirati probleme unutar sustava podrške ženama žrtvama nasilja, a iz perspektive djelatnika/ca centara za socijalnu skrb. Aktivnost je trajala 2 sata, a sudionici/e su razmijenili/e svoja osobna iskustva te ukazali/e na postojeće probleme kao i pozitivne promjene nastale u posljednjih nekoliko godina.

Ovo je šesta u nizu fokus grupa provedenih s ekspertima/kinjama koji/e su u kontaktu sa ženama žrtvama nasilja. Planirano je održavanje još jedne fokus grupe s ekspertima/kinjama iz medicinskog sektora, a unutar sustava podrške ženama žrtvama nasilja.