Molba za dostavu ponude za PR usluge

1. UVOD

Projekt “How Expertise Leads to Prevention, Learning, Identification, Networking and Ending Gender Based Violence (HELPLINE) financiran je od strane Rights, Equality and Citizenship programa Europske unije. Glavni cilj projekta je pružiti zaštitu i podršku ženama žrtvama rodnouvjetovanog nasilja promovirajući multidisciplinarni pristup predmetnom problemu.

Ostali ciljevi su:

 • unaprijeđenje postojećeg sistema podrške ženama žrtvama rodnouvjetovanog nasilja osiguravajući umnožavanje primjera dobre prakse,
 • osiguravanje održivih policy rješenja u skladu s relevantnim EU direktivama,
 • povećanje kapaciteta volontera/ki i stručnjaka/inja koji/e su u kontaktu sa ženama žrtvama nasilja te promoviranje suradnje među istima,
 • povećanje djelotvorne zaštite i podrške ženama žrtvama rodnouvjetovanog nasilja unaprijeđenjem postojećih službi za podršku ženama žrtvama te postavljanjem temelja za SOS nacionalnu liniju za žene žrtve nasilja,
 • podizanje svijesti o problemu rodnouvjetovanog nasilja i doprinos promjenama u stavovima i ponašanju vezanom uz predmetni problem.

2. OPIS ZADATAKA

2.1. Korisnik: B.a.B.e. Budi aktivna. Budi emancipiran.

2.2. Tražene usluge:

Usluge koje se traže ovim zahtjevom za dostavu ponude su:

 • Komunikacijsko savjetovanje
 • Razvoj terminskog plana aktivnosti
 • PR prijedlozi
 • Lista medija
 • Razvoj odnosa s medijima
 • Komunikacijske aktivnosti

3. PROFIL I POTREBNE KVALIFIKACIJE PONUDITELJA USLUGE

 • relevantno iskustvo u provedbi komunikacijskih aktivnosti;
 • relevantno PR iskustvo.

4. RADNI JEZICI

Hrvatski i engleski

5. LOKACIJA I TRAJANJE

Republika Hrvatska, studeni – prosinac 2019. godine.

Kako bi bila prihvatljiva, ponuda mora sadržavati:

 • financijsku ponudu koja uključuje kratki opis plana rada;
 • potpisanu Izjavu o nepostojanju razloga za isključenje iz sudjelovanja u nabavi (Izjava ponuđača) koja se nalazi u prilogu ovog poziva.

6. PRORAČUN

Svaka će se ponuda procjenjivati s obzirom na ukupan trošak aktivnosti.

Cijena ponude treba biti izražena u kunama

Ponude će biti evaluirane na osnovi omjera kvalitete i cijene: 70% (kvaliteta ponude) : 30% (cijena ponude).

 

Rok za dostavu ponude je 22. listopada 2019. godine.

Molimo Vas da svoju ponudu dostavite na sljedeću elektorničku adresu:

petra.kontic@babe.hr

Sva pitanja vezana za predmetnu nabavu slobodni ste uputiti na prethodno navedenu elektroničku adresu.

Osobe zadužene za provedbu nabave dostupne su putem telefonskog broja 01 / 4663 666, no sva se pitanja moraju dostaviti i elektroničkim putem. Odgovori na sva pravovremeno postavljena pitanja bit će dostavljeni svim pozvanim ponuditeljima putem elektroničke pošte.