Fokus grupa s policijskim službenicima/ama

Jučer, 16. rujna, održana je fokus grupa s policijskim službenicima/ama u sklopu projekta How Expertise Leads to Prevention, Learning, Identification, Networking and Ending Gender Based Violence (HELPLINE) financiranog sredstvima Europske unije u okviru programa Rights, Equality and Citizenship. Fokus grupu organizirala je udruga B.a.B.e. Budi aktivna. Budi emancipiran., a uz pomoć i podršku partnera s Policijske akademije.

Cilj fokus grupe bio je detektirati probleme unutar sustava podrške ženama žrtvama nasilja, a iz perspektive policijskih službenika/ca. Aktivnost je trajala 2 sata, a sudionici/e su razmijenili/e svoja osobna iskustva te ukazali/e na postojeće probleme kao i pozitivne promjene nastale u posljednjih nekoliko godina.

Ovo je druga u nizu fokus grupa provedenih s ekspertima/kinjama koji/e su u kontaktu sa ženama žrtvama nasilja. Planirano je održavanje još tri fokus grupe s ekspertima/kinjama iz drugih sektora, a unutar sustava podrške ženama žrtvama nasilja.