Fokus grupa s pravosudnim djelatnicama

Danas je održana fokus grupa s pravosudnim djelatnicama u sklopu projekta How Expertise Leads to Prevention, Learning, Identification, Networking and Ending Gender Based Violence (HELPLINE) financiranog sredstvima Europske unije u okviru programa Rights, Equality and Citizenship. Fokus grupu organizirala je udruga B.a.B.e. Budi aktivna. Budi emancipiran., a uz pomoć i podršku partnera s Pravosudne akademije.

Cilj fokus grupe bio je detektirati probleme unutar sustava podrške ženama žrtvama nasilja, a iz perspektive zaposlenika/ca u pravosuđu. Aktivnost je trajala 2 sata, a sudionice su razmijenile svoja osobna iskustva te ukazale na postojeće probleme kao i pozitivne promjene nastale u posljednjih nekoliko godina.

Ovo je prva u nizu fokus grupa provedenih s ekspertima/kinjama koji/e su u kontaktu sa ženama žrtvama nasilja. Planirano je održavanje još četiri fokus grupe s ekspertima/kinjama iz drugih sektora, a unutar sustava podrške ženama žrtvama nasilja.