AktualnostiNovosti

Što je to nasilje u obitelji, koja su dodatna prava žrtava nasilja u obitelji i na koji način žrtve mogu naplatiti štetu?

od 26. travnja, 2019 No Comments
Što je to nasilje u obitelji, koja su dodatna prava žrtava nasilja u obitelji i na koji način žrtve mogu naplatiti štetu?

Zakon o zaštiti od nasilja u obitelji nasilje u obitelji definira kao:

• tjelesno nasilje,
• tjelesno kažnjavanje ili drugi načini ponižavajućeg postupanja prema djeci,
• psihičko nasilje koje je kod žrtve prouzročilo povredu dostojanstva ili uznemirenosti,
• spolno uznemiravanje,
• ekonomsko nasilje kao zabrana ili onemogućavanje korištenja zajedničke ili osobne imovine, raspolaganja osobnim prihodima ili imovine stečene osobnim radom ili nasljeđivanjem, onemogućavanje zapošljavanja, uskraćivanje sredstava za održavanje zajedničkog kućanstva i za skrb o djeci,
• zanemarivanje potreba osobe s invaliditetom ili osobe starije životne dobi koje dovodi do njezine/njegove uznemirenosti ili vrijeđa njezino/njegovo dostojanstvo i time mu/joj nanosi tjelesne ili duševne patnje.

Osobe na koje se Zakon o zaštiti od nasilja u obitelji primjenjuje su:

• bračni drug/arica, izvanbračni drug/arica, životni partner/ica, neformalni životni partner/ica, njihova zajednička djeca te djeca svakog od njih, srodnici po krvi u ravnoj lozi, srodnici u pobočnoj lozi zaključno do trećeg stupnja, srodnici po tazbini u bračnoj i izvanbračnoj zajednici do zaključno drugog stupnja, posvojitelj/ica i posvojenik/ica, bivši bračni drug/arica, bivši izvanbračni drug/ica, bivši životni partner/ica, bivši neformalni životni partner/ica, osobe koje imaju zajedničko dijete te osobe koje žive u zajedničkom kućanstvu;
• osobe s invaliditetom i osobe starije životne dobi kao žrtve nasilja u obitelji uživaju posebnu zaštitu po ovom Zakonu.

Uz prava koja pripadaju svim žrtvama, žrtve nasilja u obitelji imaju i:
• pravo da na vlastiti zahtjev, bez odgode, budu obaviještene o ukidanju zadržavanja ili bijegu okrivljenika te stavljanju izvan snage odluke o izricanju zaštitnih mjera i ukidanju mjera opreza ili otpuštanju osuđenika s izdržavanja kazne zatvora;
• pravo na tajnost osobnih podataka i pravo žrtve na zahtjev za isključenje javnosti s rasprave;
• pravo na opunomoćenika/cu u postupku;
• pravo da je u policiji ispituje osoba istog spola;
• pravo na izbjegavanje kontakta s počiniteljem prije i tijekom postupka, osim kad prekršajni postupak zahtjeva takav kontakt;
• pravo na privremeni smještaj u odgovarajuću ustanovu;
• pravo na policijsku zaštitu i osiguranje neometanog uzimanja osobnih stvari prilikom napuštanja zajedničkog kućanstva (nalog suda).

Detaljnije o pravima žrtava nasilja u obitelji pročitajte ovdje.

Ukoliko je dosuđena naknada štete od počinitelja prema žrtvi, ista se može naplatiti na sljedeći način:
• uputiti žrtve da u pisarnici suda traže klauzulu pravomoćnosti i s time da idu na FINU; ili
• uputiti žrtve na stranicu FINE kako bi ispunili Zahtjev za izravnu naplatu kojem trebaju priložiti pravomoćnu presudu i s tim da idu na FINU.