AktualnostiNovosti

Što je pojedinačna procjena žrtve i kada se provodi?

od 26. travnja, 2019 No Comments
Što je pojedinačna procjena žrtve i kada se provodi?

Pojedinačna procjena žrtve provodi se uz sudjelovanje žrtve i uzimajući u obzir njezine želje, uključujući i želju da se ne koriste posebne mjere zaštite. Procjena se provodi zbog utvrđivanja potrebe žrtve za primjenom posebnih mjera zaštite te ako postoji, koje posebne mjere zaštite je potrebno provesti kako bi se žrtva zaštitila te kako bi se smanjio rizik od retraumatizacija i sekundarne viktimizacije.

Pojedinačnu procjenu žrtve provode sva tijela kaznenog postupka (policijski službenici/ce, državni odvjetnici/ce, suci/kinje, svjedoci/kinje, vještaci/kinje) koji dolaze u kontakt sa žrtvom. Ista mogu pribavljati potrebne podatke od centara za socijalnu skrb te drugih tijela, organizacija i ustanova koje pružaju podršku žrtvama kaznenih djela, Odjela za podršku žrtvama i svjedocima na županijskim sudovima. Prilikom procjene, razmotrit će se preporuke organizacija civilnog društva, tijela, organizacija i ustanova koje pružaju podršku i pomoć žrtvama, a kojima se navodi da je potrebno odrediti mjere zaštite žrtve. Procjena se provodi uz sudjelovanje žrtve, uvažavajući njene želje te poštujući dostojanstvo, psihofizičko stanje te sve okolnosti slučaja.

Posljedice provedbe pojedinačne procjene žrtve su sljedeće:

• predlaganje i/ili provođenje posebnih mjera zaštite žrtve (poseban način ispitivanja, audio video link, isključenje javnosti, ispitivanje od strane iste osobe, pratnja osobe od povjerenje, zaštita tajnosti osobnih podataka);

• omogućavanje razgovora sa savjetnikom/icpm na teret proračunskih sredstava;

• procjena potrebe za dodatnom podrškom i pomoći te upućivanje na odgovarajuću ustanovu i/ili organizaciju koja pruža vrstu podrške i/ili pomoći potrebne žrtvi.

Više o pravima žrtava ako je sa žrtvom provedena pojedinačna procjena u odnosu na koju su utvrđene posebne potrebe zaštite pročitajte ovdje.