Aktualnosti

Što je kazneno djelo trgovanja ljudima i na koji način žrtve mogu naplatiti štetu?

od 26. travnja, 2019 16 srpnja, 2019 No Comments
Što je kazneno djelo trgovanja ljudima i na koji način žrtve mogu naplatiti štetu?

Kazneni zakon trgovanje ljudima definira kao uporabu sile ili prijetnje, obmanu, prijevaru, otmicu, zlouporabu ovlasti ili teškog položaja ili odnosa ovisnosti, davanje ili primanje novčane naknade ili druge koristi radi dobivanja pristanka osobe koja ima nadzor nad drugom osobom, ili na drugi način vrbovanje, prijevoz, skrivanje ili primanje osobe ili razmjenjivanje ili prijenos nadzora nad osobom radi iskorištavanja njezinog rada putem prisilnog rada ili služenja, uspostavom ropstva ili njemu sličnog odnosa, ili radi njezinog iskorištavanja za prostituciju ili druge oblike spolnog iskorištavanja uključujući i pornografiju ili za sklapanje nedozvoljenog ili prisilnog braka, ili radi uzimanja dijelova njezinog/njegovog tijela, ili radi njezinog korištenja u oružanim sukobima ili radi činjenja protupravne radnje, vrbovanje, prijevoz, skrivanje ili primanje dijeteta, razmjenjivanje ili prijenos nadzora nad djetetom radi iskorištavanja njegovog rada putem prisilnog rada ili služenja, uspostavom ropstva ili njemu sličnog odnosa, ili radi njegovog iskorištavanja za prostituciju ili druge oblike spolnog iskorištavanja uključujući i pornografiju ili za sklapanje nedozvoljenog ili prisilnog braka ili za nezakonito posvojenje, ili radi uzimanja dijelova njegovog/njezinog tijela, ili radi njegovog korištenja u oružanim sukobima, zadržavanje, oduzimanje, sakrivanje, oštećivanje ili uništavanje putne isprave ili isprave o dokazivanju identiteta druge osobe s ciljem kaznenog djela trgovanja ljudima.
Žrtve kaznenog djela trgovanja ljudima, uz prava koja pripadaju svim žrtvama, imaju pravo da prije ispitivanja razgovaraju sa savjetnikom/com na teret proračunskih sredstava, pravo na opunomoćenika/cu na teret proračunskih sredstava, pravo da je u policiji i u državnom odvjetništvu ispituje osoba istog spola te da je, ako je to moguće, u slučaju ponovnog ispitivanja ispituje ta ista osoba, pravo da uskrati odgovor na pitanja koja nisu u vezi s kaznenim djelom, a koja se odnose na strogo osobni život žrtve, pravo da zahtijeva da bude ispitana putem audio-video uređaja, pravo na tajnost osobnih podataka, pravo za isključenje javnosti s rasprave. Detaljnije pročitajte ovdje.

Ukoliko je dosuđena naknada štete od počinitelja prema žrtvi, ista se može naplatiti na sljedeći način:

• uputiti žrtve da u pisarnici suda traže klauzulu pravomoćnosti i s time da idu na FINU; ili
• uputiti žrtve na stranicu FINE kako bi ispunili Zahtjev za izravnu naplatu kojem trebaju priložiti pravomoćnu presudu i s tim da idu na FINU.