AktualnostiNovosti

Što je kazneno djelo protiv spolne slobode i na koji način žrtve mogu naplatiti štetu?

od 26. travnja, 2019 No Comments
Što je kazneno djelo protiv spolne slobode i na koji način žrtve mogu naplatiti štetu?

Kaznena djela protiv spolne slobode definirana Kaznenim zakonom su:

• spolni odnošaj bez pristanka,
• silovanje,
• teška kaznena djela protiv spolne slobode

  • prema članu obitelji,
  • prema žrtvi posebno ranjivoj zbog njezine dobi, bolesti, ovisnosti, trudnoće, invaliditeta, teške tjelesne ili duševne smetnje,
  • na osobito okrutan ili osobito ponižavajući način,
  • iz mržnje,
  • zajedno s jednim ili više počinitelja, pri čemu je prema istoj osobi izvršeno više spolnih odnošaja ili s njim izjednačenih spolnih radnji,
  • uz uporabu oružja ili opasnog oruđa,
  • na način da je silovana osoba teško tjelesno ozlijeđena ili je ostala trudna te ako je kaznenim djelom prouzročena smrt silovane osobe, bludne radnje, spolno uznemiravanje, prostitucija…

Žrtve kaznenog djela protiv spolne slobode, uz prava koja pripadaju svim žrtvama, imaju pravo da prije ispitivanja razgovaraju sa savjetnikom/com na teret proračunskih sredstava, pravo na opunomoćenika/cu na teret proračunskih sredstava, pravo da je u policiji i u državnom odvjetništvu ispituje osoba istog spola te da je, ako je to moguće, u slučaju ponovnog ispitivanja ispituje ta ista osoba, pravo da uskrati odgovor na pitanja koja nisu u vezi s kaznenim djelom, a koja se odnose na strogo osobni život žrtve, pravo da zahtijeva da bude ispitana putem audio-video uređaja, pravo na tajnost osobnih podataka, pravo za isključenje javnosti s rasprave. Detaljnije pročitajte ovdje.

Ukoliko je dosuđena naknada štete od počinitelja prema žrtvi, ista se može naplatiti na sljedeći način:

• uputiti žrtve da u pisarnici suda traže klauzulu pravomoćnosti i s time da idu na FINU; ili
• uputiti žrtve na stranicu FINE kako bi ispunili Zahtjev za izravnu naplatu kojem trebaju priložiti pravomoćnu presudu i s tim da idu na FINU.