Početna Forum Imovinski odnosi i podjela bračne stečevine Podjela bračne stečevine Odgovor na: Podjela bračne stečevine

#914
B.A.B.E.
Ključonoša

Poštovana Maja,

prema informacijama danim u vašim mailu proizlazi da vlasnik kuće nije vaš suprug već njegovi roditelji stoga vas iz kuće mogu „izbaciti“ samo oni, odnosno, zatražiti od vas da iselite, ali isto ne mogu učiniti na silu jer u kući stanujete te ste u posjedu iste. Dakle, ukoliko kuću na njihovo traženje odbijete napustiti, roditelji mogu vaše iseljenje ishoditi jedino putem suda, odnosno, protiv vas pokrenuti postupak radi iseljenja te vas bez odluke suda iz kuće nitko ne smije „izbaciti“.

Međutim, naveli ste kako su vaši roditelji ulagali u kuću pa ako je tu bilo riječ o novčanim sredstvima koja su utrošena za adaptaciju, uređenje ili opremanje kuće, mogu tražiti naknadu na ime izvršenih ulaganja od suprugovih roditelja.

Obzirom na opisanu situaciju, također smatramo bitnim napomenuti da spomenuta kuća u predmetnom slučaju ne predstavlja bračnu stečevinu budući je ista u vlasništvu suprugovih roditelja, međutim, budući da je suprug u kuću ulagao i svoju plaću koja predstavlja bračnu stečevinu, ulaganja koja su takvim sredstvima vršena smatraju se zajedničkim te na temelju toga možete tražiti isplate. Također, sve pokretnine koje su kupljene novčanim sredstvima koja je suprug zaradio predstavljaju bračnu stečevinu te vam pripada pravo na ½ istih.

Također, s obzirom da imate zajedničko mlt. dijete, nakon razvoda će suprug biti dužan plaćati uzdržavanje za dijete pod pretpostavkom da dijete nastavi stanovati s vama. Ono što bismo istaknuli kao mogućnost je da ukoliko nemate dovoljno sredstava za život ili ih ne možete ostvariti iz svoje imovine, a niste sposobni za rad ili se ne možete zaposliti imate pravo tijekom parnice za razvod postaviti zahtjev za svoje uzdržavanje od strane supruga ukoliko on za to ima dovoljno sredstava i mogućnosti.

Isto tako obzirom da u svom upitu navodite da vam suprug nije dopuštao da se zaposlite te vas omalovažavao, želimo napomenuti da za isto supruga možete prijaviti policiji ili Hrvatskom zavodu za socijalni rad budući da ekonomsko i psihičko nasilje sukladno Zakonu o zaštiti od nasilja u obitelji predstavlja obiteljsko nasilje.

Za dodatna pitanja i detaljnije savjete ljubazno molimo da se naručite za termin za osobno savjetovanje na telefonski broj 01/4663666.

Srdačan pozdrav