Početna Forum Imovinski odnosi i podjela bračne stečevine Podjela bračne stečevine Odgovor na: Podjela bračne stečevine

#888
B.A.B.E.
Ključonoša

Poštovana Ana Marija,

načelno možemo reći da prema informacijama koje ste iznijeli u svom upitu, predmetni stan predstavlja bračnu stečevinu iako glasi samo na vas te stoga bivši suprug, u izostanku drugačijeg sporazuma, ima pravo podnijeti tužbu radi utvrđenja bračne stečevine i tražiti da se uknjiži kao suvlasnik navedenog stana u ½ dijela.

Ukoliko dođe do navedenog, onda će bivši suprug morati sudjelovati i u otplati kredita sukladno svom suvlasničkom udjelu te vam nadoknaditi rate kredita koje ste eventualno u međuvremenu platili sami. U slučaju da se bivši suprug uknjiži na polovici stana, svaki od vas ima pravo pokrenuti sudski postupak radi diobe suvlasništva.

Ukoliko imate daljnjih pitanja ili su vam potrebni detaljniji savjeti i informacije, predlažemo da se naručite za osobno savjetovanje u našoj udruzi, što možete učiniti pozivom na broj: 014663666.

Srdačan pozdrav,
B.a.B.e.