Početna Forum Imovinski odnosi i podjela bračne stečevine Podjela bračne stečevine Odgovor na: Podjela bračne stečevine

#862
B.A.B.E.
Ključonoša

Poštovana Nataša,

Budući da imate mlt. dijete, prije pokretanja sudskog postupka radi razvoda braka se trebate obratiti zavodu za socijalni rad te ondje predati zahtjev za pokretanje postupka obveznog savjetovanja prije razvoda braka. Svrha navedenog postupka je postizanje dogovora bračnih drugova o načinu izvršavanja roditeljske skrbi nakon razvoda braka. Ukoliko se sa suprugom uspijete dogovoriti oko navedenog, možete sklopiti Plan o zajedničkoj roditeljskoj skrbi te nakon toga pred sudom pokrenuti postupak radi sporazumnog razvoda braka u kojem će sud razvesti brak i potvrditi Plan koji ste dogovorili pred zavodom za socijalni rad.

U slučaju da se ne možete dogovoriti oko roditeljske skrbi, o navedenom će odlučiti sud i u tom slučaju se nakon obveznog savjetovanja i medijacije, sudu podnosi tužba radi razvoda braka i donošenja odluke o roditeljskoj skrbi.

Međusobni imovinski odnosi bračnih drugova nisu predmet postupka radi razvoda braka već se o navedenom odlučuje u posebnom postupku radi bračne stečevine koji možete pokrenuti ukoliko navedene odnose ne možete razriješiti mirnim putem- potpisivanjem sporazuma o utvrđenju i diobi bračne stečevine koji je dovoljno sklopiti pred javnim bilježnikom.

Bračnu stečevinu predstavlja imovina koja je stečena radom za vrijeme trajanja braka. Ukoliko je automobil kupljen sredstvima koja je suprug stekao na ime prodaje nekretnine koja je bila njegova posebna imovina, načelno možemo reći da automobil ne bi u tom slučaju predstavljao bračnu stečevinu.

Pod pretpostavkom da su sredstva koja ste dobili na ime kredita utrošena za zajedničke potrebe vaše bračne zajednice, suprug je dužan sudjelovati u otplati kredita.

Suprug nema vlasničkih prava na vašoj roditeljskoj kući te na isto ne utječe niti činjenica što sudjeluje u plaćanju režijskih troškova obzirom da se radi o zajedničkim troškovima kućanstva i ukoliko iste podmirujete iz prihoda od rada (plaće) kao i eventualne druge troškove, kredit i slično, uzima se da oboje sudjelujete u jednakim dijelovima.

Suprug bi eventualno mogao potraživati naknadu ukoliko su ste za vrijeme trajanja braka ulagali u kuću roditelja u protuvrijednosti polovice iznosa izvršenih ulaganja.
Za detaljnije savjete, ljubazno molimo da se naručite za osobno pravno savjetovanje u našoj udruzi na telefonski broj 01/4663666.
Srdačan pozdrav,
B.a.B.e.