Početna Forum Imovinski odnosi i podjela bračne stečevine Podjela bračne stečevine Odgovor na: Podjela bračne stečevine

#861
B.A.B.E.
Ključonoša

Poštovana Diana,

obzirom da se radi o stanu koji je stečen za vrijeme ranije bračne zajednice vašeg supruga, dakle, nekretnini koju je isti već imao u vrijeme sklapanja braka s vama, navedeni stan ne predstavlja bračnu stečevinu te na istome nemate vlasničkih prava.

Ukoliko ste za vrijeme trajanja braka ulagali u navedenu nekretninu ili eventualnu drugu imovinu supruga, imate pravo na naknadu za tako izvršena ulaganja.

Vezano za troškove školovanja suprugovih kćeri, eventualno bi postojalo pravo potraživati od njih novac koji ste dali za njihovo školovanje, međutim obzirom na navode iz vašeg maila možemo pretpostaviti da je od toga protekao već značajan vremenski period pa bi takvo potraživanje bilo u zastari.

U odnosu na vaše navode da vam je suprug zabranio raditi, napominjemo da se isto može kvalificirati kao obiteljsko nasilje sukladno Zakonu o zaštiti od nasilja u obitelji, i to ekonomsko nasilje za koje supruga u svakom trenutku imate pravo prijaviti policiji ili zavodu za socijalni rad.

U Hrvatskoj ne postoji zakon koji bi propisivao automatski pravo na naknadu ženama koje za vrijeme trajanja bračne zajednice nisu radile, međutim, napominjemo kako postoji mogućnost postavljanja zahtjeva za uzdržavanje prema bračnom drugu ukoliko bračni drug koji traži uzdržavanje nema dovoljno sredstava za život i ne može ih osigurati iz vlastite imovine te se ne može zaposliti.

Imovina koja je stečena za vrijeme trajanja vaše bračne zajednice pa tako i novčana sredstva/ušteđevina koja se nalazi na računima supruga, predstavlja vašu bračnu stečevinu ukoliko potječe od rada pa biste imali pravo na polovicu novca na bankovnim računima, naravno, sve pod pretpostavkom da se ne radi o sredstvima koja potječu iz posebne imovine supruga, odnosno, imovine koju je imao prije sklapanja braka ili tijekom braka stekao nasljeđivanjem ili darovanjem.

Srdačan pozdrav,
B.a.B.e.