Početna Forum Imovinski odnosi i podjela bračne stečevine Podjela bračne stečevine Odgovor na: Podjela bračne stečevine

#851
B.A.B.E.
Ključonoša

Poštovana Vlatka,

načelno, bez uvida u dokumentaciju, možemo reći da obveza plaćanja kredita tereti vlasnike stana, dakle supruga i kćer. Budući da 1/2 stana glasi na supruga, moglo bi se presumirati da je polovica od toga bračna stečevina, odnosno da je 1/4 Vaša. U tom slučaju postoji obveza plaćanja kredita razmerno Vašem suvlasničkom dijelu (1/4 anuiteta), ali isto tako i obveza supruga da Vam prizna pravo suvlasništva u 1/4 dijela stana. Ukoliko ste primili tužbu, upozoravamo da u zakonskom roku na istu trebate odgovoriti.
Ako Vam je potreban detaljniji savjet oko toga, slobodni ste doći u pravno savjetovalište uz prethodni dogovor na te. 01 4663666.

Srdačan pozdrav,
B.a.B.e.