Početna Forum Imovinski odnosi i podjela bračne stečevine Podjela bračne stečevine Odgovor na: Podjela bračne stečevine

#836
B.A.B.E.
Ključonoša

Poštovana Ani,

porijeklo novca za temeljni kapital (ulog u društvo) svakako određuje tko je osnivač društva, a posljedično i to je li poslovni udio bračna stečevina ili posebna imovina bračnog druga. Samo ako je društvo osnovano za vrijeme trajanja bračne zajednice, novcem koji predstavlja bračnu stečevinu (novac koji je stečen radom ) možete tražiti utvrđenje da poslovni udio predstavlja bračnu stečevinu, a posljedično i isplatu dobiti. Dobit je dohodak od kapitala te se raspodjeljuje osnivaču društva, odnosno osnivačima, dakle ukoliko niste registrirani kao ovlaštenik, ne možete sudjelovati niti u isplati dobiti. Međutim, ako Vam suprug priznaje (ili ako se utvrdi u sudskom postupku) da poslovni udio predstavlja bračnu stečevinu tada svakako stječete i pravo na isplatu dobiti. Činjenica da je dobit isplaćena prije navedenih utvrđenja, ne ograničava Vaše pravo da naknadno tražite isplatu ako Vam ista pripada kao suovlašteniku poslovnog udjela. Činjenica razvoda braka je u konkretnom slučaju manje važna. Pravo tražiti isplatu imate pod uvjetom da je bračna zajednica prestala te da je poslovni udio nesporno utvrđen kao bračna stečevina. Nije nam posve jasno kome biste trebali vraćati iznose uplaćene za školovanje. Ako smatrate da navedene iznose trebate platiti suprugu, smatramo da to niste u obvezi, a njegovoj firmi ovisno o ugovorenim uvjetima financiranja (stipendiranja) ako postoje.
Srdačan pozdrav,
B.a.B.e.