Početna Forum Imovinski odnosi i podjela bračne stečevine Podjela bračne stečevine Odgovor na: Podjela bračne stečevine

#639
B.A.B.E.
Ključonoša

Poštovana Ancy,

ukoliko je nekretnina kupljena kreditom za vrijeme trajanja izvanbračne zajednice, a koji kredit je otplaćivan tijekom zajedničkog života, ista predstavlja izvanbračnu stečevinu Vas i supruga, svakoga u ½ dijela. Obzirom da u svom upitu spominjete kredit i ušteđevinu, nije nam u potpunosti jasno na koji način ste nekretninu kupili, međutim, ukoliko je dio kupoprodajne cijene podmiren Vašim vlastitim sredstvima (ušteđevine prije zasnivanja izvanbračne zajednice), imali biste pravo i na veći suvlasnički udio na predmetnoj nekretnini razmjerno visini uloženih sredstava koja predstavljaju vašu vlastitu imovinu. Okolnost što ste nekretninu prenijeli na majku, ne sprječava vašeg bivšeg izvanbračnog supruga da pokrene sudski postupak te isti može pobijati i ugovor kojim je nekretninu stekla vaša majka.

Ukoliko se radi o tome da ste svoju ušteđevinu uložili u uređenje i opremanje nekretnine, imate pravo od supruga potraživati isplatu na temelju izvršenih ulaganja, što međutim ponovno ovisi o tome na koji način ćete u konačnici razriješiti vlasničke odnose na predmetnoj nekretnini.

Radi detaljnijih informacija možete nas slobodno kontaktirati u terminima koji su objavljeni na našoj web stranici za telefonsko savjetovanje, a možete i osobno doći na pravno savjetovanje u našu udrugu uz prethodni dogovor termina na telefonski broj 01/4663666.

Srdačan pozdrav