Početna Forum Imovinski odnosi i podjela bračne stečevine Podjela bračne stečevine Odgovor na: Podjela bračne stečevine

#633
B.A.B.E.
Ključonoša

Poštovana Iva,

nije posve jasno zašto ste sigurni da će Vam suprug darovati nekretninu nakon zatvaranja kredita. Je li to njegovo obećanje? Naime, ako u tom smislu nakon podmirenja kredita izostane njegova dobra volja, od darovanja neće biti ništa, a nekretnina će i dalje glasiti na njega. Po nama je najbolja opcija da sa suprugom sklopite ugovor kojim rješavate imovinskopravne odnose proizašle iz bračne zajednice, konstatirate da Vi preuzimate obvezu otplate kredita, dok suprug istovremeno prenosi nekretninu na Vaše ime u cijelosti ili u razmjernom dijelu. Naime, treba uzeti u obzir da ste u stjecanju nekretnine sudjelovali oboje, otplatama kreditnih rata, a Vi samostalno, ulaganjem kroz renoviranje nekretnine i u konačnici zatvaranjem kredita, slijedom čega možete izračunati koliki je čiji suvlasnički omjer. Takav ugovor je nakon toga vrlo teško pobijati pred sudom. Smatramo da raspolaganje nekretninom u korist sina nije najbolje rješenje jer nad istom u potpunosti gubite kontrolu, ne možete donositi samostalne odluke u vezi iste, a nakon punoljetnosti sina, on može s istom raspolagati kako god želi, pa u konačnici darovati je i svom ocu ili bilo kojoj drugog osobi. Ukoliko su vam potrebna bilo kakva dodatna pojašnjenja, budite slobodni kontaktirati nas telefonom ili osobno doći u savjetovalište uz prethodni dogovor na tel 4663 666.

Srdačan pozdrav,
B.a.B.e.