Početna Forum Imovinski odnosi i podjela bračne stečevine Podjela bračne stečevine Odgovor na: Podjela bračne stečevine

#632
B.A.B.E.
Ključonoša

Poštovana Štefica,

Ukoliko ne postoji dogovor o načinu diobe suvlasništva, svaki od suvlasnika ima pravo pokrenuti sudski postupak radi razvrgnuća suvlasništva. Prilikom donošenja odluke u navedenom postupku sud je vezan zakonskim odredbama kojima je propisano da se nekretnine u prvom redu dijele geometrijsku, što kod diobe stanova najčešće nije moguće, nakon čega slijedi civilna dioba- prodajom nekretnine. Zakon predviđa mogućnost razvrgnuća suvlasništva isplatom, ali samo ako je to posebno određeno zakonom ili pravni poslom, odnosno, ukoliko suvlasnik učini vjerojatnim da za to postoji osobito ozbiljan razlog, dok suvlasnici čiji su suvlasnički dijelovi barem devet desetina ne moraju učiniti vjerojatnim osobito ozbiljan razlog.

Značenje i razumijevanje pojma „ozbiljan razlog“ ovisi od slučaja do slučaja te je isti potrebno dokazati pred sudom. Sudska praksa s tim u vezi je prema našim saznanjima dosta skromna te su primjerice poznati slučajevi u kojima su sudovi zauzeli stajalište da vezanost jednog od suvlasnika za kuću jer je dulje u njoj živio ne predstavlja takav ozbiljan razlog jednako kao niti primjerice spremnost jednog od suvlasnika da uloži u nekretninu i slično. S druge strane, sud je smatrao da ozbiljan razlog za razvrgnuće suvlasništva isplatom postoji u slučaju kada jedan od suvlasnika ima pravo plodouživanja na nekretnini.

Tijekom postupka se provodi procjena vrijednosti nekretnine od strane vještaka, a sukladno kriterijima propisanim Zakonom o procjeni vrijednosti nekretnina.

Ukoliko dođe do dražbe imate pravo sudjelovati kao kupac te prema našim saznanjima, porez plaćate samo protuvrijednost kupljenog suvlasničkog dijela, a ne i za suvlasnički dio koji Vam već pripada.

Srdačan pozdrav,
B.a.B.e.