Početna Forum Imovinski odnosi i podjela bračne stečevine Podjela bračne stečevine Odgovor na: Podjela bračne stečevine

#549
B.A.B.E.
Ključonoša

Poštovana Sandra,
postupak radi smetanja posjeda ste pokrenuli upravo iz razloga što imate pravo stanovanja u kući. Za pretpostaviti je da ste za pokretanje postupka radi smetanja posjeda angažirali odvjetnika, pa Vas upućujemo da se konzultirate prvenstveno s odvjetnikom jer cilj postupka radi smetanja posjeda jest uvođenje u posjed i nastavak stanovanja u nekretnini. Jesu li u kaznenom postupku radi k.d. prijetnje predložene ili izrečene mjere opreza prema suprugu? Naime, ukoliko sud utvrdi smetanje posjeda, postavlja se pitanje daljnjeg suživota zbog izrečenih prijetnji i psihičkih smetnji kod supruga, radi čega biste mogli biti u opasnosti ako će nakon Vašeg povratka suprug ostati živjeti u istoj nekretnini. U postupcima radi smetanja posjeda sudovi su skloni donositi i privremene mjere kako osoba čije se posjed smeta ne bi trpjela štetu, pa Vas upućujemo da provjerite s pravnim zastupnikom postoji li mogućnost traženja takve mjere i u Vašem slučaju.
Što se tiče imovinskopravnog postupka, ako je nekretnina stečena kreditom za vrijeme trajanja braka, protiv supruga trebate podnijeti tužbu radi utvrđenja da ste suvlasnik predmetne nekretnine, a nakon što se u sudskom postupku utvrdi suvlasništvo, stranke mogu samostalno dogovoriti ili od suda tražiti da donese odluku o diobi nekretnine, bilo prodajom, bilo geometrijski, odnosno podjelom na dijelove ili pak uspostavljanjem etažnog vlasništva, što bi podrazumijevalo korištenje određenog kata kuće. Postupak radi utvrđenja bračne stečevine možete pokrenuti i za pokretnine koje ste stjecali za vrijeme trajanja bračne zajednice. Za period za koji Vam, je onemogućeno korištenje nekretnine, pod uvjetom da se utvrdi suvlasništvo, od supruga imate pravo tražiti naknadu zbog nemogućnosti korištenja iste. U slučaju da imate daljnjih pitanja te želite porazgovarati s našom pravnicom možete osobno doći u udrugu uz prethodni dogovor na tel 01 4663 666 ili nam možete poslati broj telefona na koji će Vas pravnica kontaktirati.
Srdačan pozdrav,
B.a.B.e.