Početna Forum Kazneni postupak Kazneni postupak Odgovor na: Kazneni postupak

#511
B.A.B.E.
Ključonoša

Poštovana Žana,

jako nam je žao da Vam se ovo dogodilo, vjerujemo Vam da se osjećate užasno, te se bojite kako će se stvar odvijati u budućnosti.
U pravnom smislu, ovdje su stvari veoma pomiješane, pa postoje situacije da u jednom tranutku iz raznoraznih razloga i nasilnik i žrtva budu ili proglašeni krivim i oslobođeni za neko svoje ponašanje, odnosno za dijelove svojeg ponašanja. Naime, prema komunalnim propisima, pas se na javnom mjestu mora voditi na uzici za pse, a vlasnik koji tako ne postupa, podliježe odgovornosti prema komunalnim propisima i može biti sankcioniran.
Međutim, s druge strane, jedino tko u pravnom smislu može kažnjavati vlasnika za ovaj njegov propust odnoso kršenje komunalnih propisa jesu nadležna tijela, nitko nema pravo u navodnoj zaštiti poretka ili propisa samovoljno uzimati pravdu u svoje ruke na bilo koji način, a najmanje ima pravo u navodnoj zaštiti prava povrijeđivati neko drugo dobro, npr. Vašu životinju, što je taj čovjek učinio. Dakle, u istoj toj situaciji ono postaje odgovoran za ovu njegovu samovolju i njegovo vlastito nasilje, koje sa Vašim protupravnim puštanjem psa nema veze.

S treće strane, još manje ima pravo nasilno reagirati na bilo koji način, od verbalnog nasilja do fizičkog (kako je postupio on), što mi se čini vrhunac protupravnosti u ovom slučaju, radi čega imate pravo protiv njega pokrenuti kako kazneni, tako i građanski postupak radi naknade štete. S time u vezi, svakako pribavite liječničku dokumentaciju gdje će biti ikonstatirane Vaše povrede, te se javite policiji sa tim ispravama. Naime, ukoliko se radi o teškim tjelesnim povredama policija protiv njega mora podnijeti kaznenu prijavu nadležnom državnom odvjetništvu, a ukoliko se radi o lakim tjelesnim ozljedama kazneni progon je prepušten Vama jer se radi o kaznenom dijelu koje se goni po privatnoj inicijativi oštećenika. Svakako tražite od policije informaciju što će sa njegocvim fizičkim napadom poduzeti. Ako i pokrenu postupak protiv vas radi kršenja komunalnih propisa vezano uz psa, to nikako ne opravdava postupak nasilnika da vas tuče, niti ne opravdava policiju da protiv nasilnika pokrene službeno kazneni postupak ako se radi o takvom kaznenom djelu (teška tjelesna povreda). Građanski postupak radi naknade štete u cijelosti se pokreće temeljem Vaše privatne inicijative. Za to je važno da imate što iscrpniju liječničku dokumentaciju od konstatiranja prvih povreda, do kasnijeg liječenja kako u fizičkom, tako i u psihološkom smislu, budući evidentno trpite strah.

Radi se o pravno složenom slučaju, pa ne bi bilo loše da ipak osigurate sebi pravnu pomoć u vidu savjetovanja, zastupanja i pravne pratnje odvjetnika. Naime, ovo su samo temeljne informacije da znate od kuda krenuti.
Srdačan pozdrav, B.a.B.e.