Kreirani odgovori na forumu

Pregledavate 10 postova - 1 do 10 (od ukupno 10)
 • Autor
  Postovi
 • odgovor na: Skrbništvo #461
  B.A.B.E.
  Ključonoša

  Poštovana Smiljana,
  obveza uzdržavanja punoljetnog djeteta tereti oba roditelja bez obzira na to s kojim roditeljem dijete stanuje, pri čemu se međutim u odnosu na roditelja koji sa djetetom stanuje smatra da već doprinosi za njegovo uzdržavanje na način da podmiruje njegove troškove stanovanja, troškove prehrane i slično. Punoljetno dijete roditelji trebaju uzdržavati sukladno svojim mogućnostima i približno u jednakom iznosu.
  Ukoliko otac ne želi dobrovoljno plaćati uzdržavanje, na navedeno ga se jedino može prisiliti sudskom odlukom, međutim, a kako Vam je već rečeno i u Centru za socijalnu skrb, takav sudski postupak može pokrenuti jedino punoljetno dijete.
  Za sva daljnja pitanja slobodno nam se možete ponovno obratiti, a ukoliko ste u mogućnosti i osobno doći na pravno savjetovanje u u našu udrugu uz prethodni dogovor termina na tel. broj: 01/4663666.
  Srdačan pozdrav,

  B.a.B.e.

  odgovor na: Podjela bračne stečevine #458
  B.A.B.E.
  Ključonoša

  Poštovana Jadranka,
  prema našim saznanjima, navedeno ne bi trebala predstavljati prepreku za podnošenje zahtjeva, a svakako ne razlog za odbacivanje prijedloga. Ukoliko u ovom trenutku niste u mogućnosti ishoditi zk izvadak novijeg datuma, isti u svakom slučaju možete dostaviti i naknadno tijekom postupka. Također, napominjemo da uz prijedlog možete priložiti i zk izvadak koji možete preuzeti na internet stranici https://oss.uredjenazemlja.hr/public/lrServices.jsp?action=publicLdbExtract na kojem će biti naveden noviji datum. Ukoliko sud bude smatrao da je potrebna dodatna dokumentacija, trebao bi Vas pozvati da istu dostavite.
  Srdačan pozdrav
  B.a.B.e.

  odgovor na: Obiteljsko nasilje #456
  B.A.B.E.
  Ključonoša

  Poštovana Martina,

  Opisano postupanje oca djeteta trebate prijaviti policiji ili Općinskom državnom odvjetništvu, radi kaznenog djela nasilja u obitelji i povrede djetetovih prava, a moguće i nekih drugih kaznenih djela.

  U sudskom postupku koji se vodi radi donošenja odluke o roditeljskoj skrbi možete tražiti da se ocu zabrane susreti i druženja sa djetetom. Također, imate pravo pokrenuti i poseban izvanparnični postupak u kojem možete tražiti da se oca liši roditeljske skrbi.

  Također, imate pravo pokrenuti postupak radi donošenja privremene mjere o roditeljskoj skrbi i uzdržavanju, odnosno, u okviru postupka koji je već u tijeku tražiti da sud privremenom mjerom regulira način izvršavanja roditeljske skrbi te naloži ocu da doprinosi za uzdržavanje djeteta. Isto tako, možete pokrenuti poseban izvanparnični postupak u kojem ćete tražiti da sud baki i djedu po ocu izreknu mjeru zabrane približavanja djetetu.

  U odnosu na postupanje djelatnika Centra za socijalnu skrb, navodimo kako njihovo ponašanje koje smatrate neadekvatnim možete prijaviti ravnatelju Centra te Ministarstvu za demografiju, mlade, obitelj i socijalnu politiku.

  Nažalost, zakon ne predviđa pravo na besplatnog odvjetnika za žrtve u prekršajnom postupku, međutim, mi Vam možemo pomoći savjetom vezano za navedeni postupak, premda Vas u istome ne možemo zastupati. Isto tako, možemo Vam pomoći i prilikom sastavljanja eventualnog prijedloga za donošenje privremene mjere, lišenja roditeljske skrbi i mjere zabrane približavanje, ukoliko se odlučite pokrenuti navedene postupke. U slučaju da ste Vam je potrebna takva pomoć, možete osobno doći na pravno savjetovanje u našu udrugu uz prethodni dogovor termina na telefonski broj: 01/4663666.

  Srdačan pozdrav,
  B.a.B.e.

  odgovor na: Ostalo #434
  B.A.B.E.
  Ključonoša

  Poštovana Vera,

  u konkretnoj situaciji imate pravo podnijeti tužbu građanskom sudu radi povrede prava osobnosti u kojem postupku možete tražiti da sud utvrdi da bivši partner spomenutim radnjama vrijeđa Vaše pravo osobnosti kao i da mu sud naloži da s takvim uznemiravanjem prestane i odredi isplatu naknade neimovinske štete.
  Također, eventualno biste mogli podnijeti i kaznenu prijavu radi kaznenog djela prijetnje ukoliko je iz samog konteksta i sadržaja sms poruka vidljivo da Vam isti ozbiljno prijeti objavom spomenutih fotografija u cilju da Vas ustraši ili uznemiri. Prijavu možete podnijeti policiji ili izravno Općinskom državnom odvjetništvu.
  U slučaju da dođe do objave spomenutih fotografija pravnu zaštitu možete ishoditi i podnošenjem kaznen prijave radi jednog od kaznenih djela protiv časti i ugleda, a isto bi također predstavljalo i zlouporabu Vaših osobnih podataka, slijedom čega biste mogli podnijeti i kaznenu prijavu radi kaznenog djela nedozvoljene uporabe osobnih podataka.

  U svom upitu navodite da ste se bezuspješno obraćali bivšem partneru s molbom da fotografije izbriše te Vam poučeni ranijim iskustvima u sličnim predmetima, predlažemo da se istome eventualno pokušate još jednom obratiti pisanim putem i to putem odvjetnika, kako bi shvatio ozbiljnost situacije pri čemu naravno ne možemo unaprijed predvidjeti ishod takvog postupka, budući da navodite kako smatrate da bi i prijava policiji kod spomenute osobe bila povod za objavu fotografija.

  Za sva daljnja pitanja stojimo Vam na raspolaganju.

  Srdačan pozdrav
  B.a.B.e.

  odgovor na: Skrbništvo #418
  B.A.B.E.
  Ključonoša

  Poštovana Nataša,

  trebate pokrenuti postupak radi izmjene sudske odluke kojom je odlučeno da će djeca živjeti s ocem. Naravno, navedeno se odnosi samo na mlađu kćer, budući da je starija punoljetna (naveli ste da ima 19 godina) te može samostalno birati gdje i s kim će živjeti i otac nad njom više ne vrši roditeljsko pravo, osim što je u obvezi uzdržavati je, jednako kao i Vi, dokle god se redovno školuje, a najkasnije do 26 godine života.

  Da biste ishodili izmjenu postojeće odluke u odnosu na mlađu kćer, morate se prethodno obratiti centru za socijalnu skrb u mjestu prebivališta djeteta radi provođenja postupka obveznog savjetovanja, a cilj navedenog postupka je da se postigne mogući sporazum roditelja o daljnjoj skrbi za dijete. Tek ukoliko ne dođe do sporazuma i nakon što zaprimite izvješće o provedenom obveznom savjetovanju, možete podnijeti tužbu sudu, kojom ćete tražiti da maloljetna kći ubuduće živi s Vama te da Vi budete roditelj koji će ubuduće nad njom ostavrivati roditeljsku skrb. Na žalost, nismo Vas u mogućnosti savjetovati oko odabira odvjetnika, budući da nemamo saznanja o tome tko se na području Koprivnice bavi obiteljskim pravom te Vam u tom smislu jedino možemo savjetovati da se obratite Hrvatskoj odvjetničkoj komori ili neposredno izvršite uvid u imenik odvjetnika koji je dostupan na web-u.

  U odnosu na prijavu nasilja, preporučujemo da se kći izravno obrati nadležnoj policijskoj postaji ili državno odvjetništvo, a budući da je punoljetna može uz prethodnu najavu na tel. 4663666 slobodno doći i u naše savjetovalište te joj naše pravnice mogu pomoći oko sastavljanja kaznene ili prekršajne prijave protiv oca, a po potrebi savjetovati i oko mogućnosti smještaja u sigurnoj kući.

  Ukoliko je nešto ostalo neodgovoreno ili nedorečeno, slobodni ste ponovno nam se obratititi bilo mailom, bilo telefonom u vrijeme kada je telefonsko savjetovanje dostupno, o čemu se možete informirati putem naše web stranice.

  Ukoliko želite poseban telefonski termin za razgovor s našom pravnicom, ljubazno molimo da se javite oko dogovora termina.

  Srdačan pozdrav, B.a.B.e.

  odgovor na: Obiteljsko nasilje #416
  B.A.B.E.
  Ključonoša

  Poštovana Željka,

  žao nam je što kroz tako dug vremenski period trpite zlostavljanje u braku. S obzirom da suprug očigledno odbija dobrovoljno se podvrgnuti liječenju, nažalost, jedino je sud, uz pomoć vještaka psihijatrijske struke, u prekršajnom ili kaznenom postupku ovlašten procijeniti da li osoba protiv koje se takav postupak vodi treba biti podvrgnuta liječničkom tretmanu. Dakle, izvan sudskog postupka, kojem svakako prethodi i razgovor s policijom, budući da je policija ovlašteni tužitelj odnosno podnositelj kaznene prijave, moguće je jedino dobrovoljno liječenje. U posebnim okolnostima, kada psihički bolesna osoba ozbiljno ugrožava vlastiti život i zdravlje i život i zdravlje drugih osoba sud u posebnoj vrsti postupka može odrediti prisilni smještaj u psihijatrijskoj ustanovi. Prema tome, aktivnosti koje u ovom trenutku poduzimaju nadležna tijela predstavljaju uobičajen način postupanja. Predlažemo da s nadležnim policijskim službenikom pokušate dogovoriti termin koji neće biti u koliziji s vašim poslovnim obavezama te da u svim fazama postupka, a koji osim iskaza pred policijskim službenikom uključuje i svjedočenje pred sudom, ukažete na činjenicu da suprug ima dijagnozu i da mu je potrebno liječenje jer će jedino iz toga sud i moći utvrditi da postoji potreba za provođenjem psihijatrijskog vještačenja te za određivanjem odgovarajućeg tretmana. Nakon iskaza pred policijskim službenicima možete očekivati pokretanje prekršajnog postupka ili podnošenje kaznene prijave državnom odvjetništvu koje će procijeniti postoje li uvjeti za podizanje optužnice i vođenje kaznenog postupka.
  U slučaju da imate daljnjih pitanja, stojimo na raspolaganju, a svakako vam preporučujemo da zakažete termin i za osobno pravno savjetovanje na tel 014663666.
  Srdačan pozdrav,
  BaBe

  odgovor na: Skrbništvo #413
  B.A.B.E.
  Ključonoša

  Poštovana,

  ukoliko suprug nema hrvatsko državljanstvo, a Vi imate prijavljeno prebivalište u Bosni, s obzirom na to da tamo živite te je tamo i sklopljen brak, postupak razvoda braka trebate pokrenuti pred tamošnjim tijelima. Nažalost, nismo upoznati s duljinom trajanja i tijekom sudskog postupka u Bosni, međutim, možemo prepotstaviti da je situacija slična kao i u Hrvatskoj, što znači da vjerojatno postoji mogućnost da se privremenom mjerom ili na neki drugi način regulira način izvršavanja roditeljske skrbi prije pravomoćnog okončanja postupka, međutim, o navedenom se svakako trebate konzultirati s nekim od tamošnjih odvjetnika koji će Vas moći najbolje uputiti u Vaša prava, a jednako tako pomoći Vam i da protiv supruga pokrenete postupak radi nasilja u obitelji, koje svakako trebate prijaviti.

  Također Vas upozoravamo da se odvođenje djeteta u drugu državu bez suglasnosti jednog od roditelja smatra otmicom slijedom čega bi u tom slučaju suprug protiv Vas mogao pokrenuti postupak temeljem Haške konvencije o građansko-pravnim aspektima međunarodne otmice djece, potpisnica koje je i Bosna.

  Ukoliko Vam možemo pomoći na bilo koji drugi način, slobodno nas ponovno kontaktirajte, ili e mailom na tel 4663 666 radi dogovorao oko telefonskog termina savjetovanja s našom pravnicom.

  Srdačan pozdrav

  odgovor na: Podjela bračne stečevine #390
  B.A.B.E.
  Ključonoša

  Poštovana,

  Ukoliko je stan u kojem živite vlastita imovina Vašeg partnera, a jednako tako, nije bilo niti zajedničkih ulaganja u isti, odnosno, eventualne druge imovine koju ste stekli sredstvima od rada za vrijeme trajanja izvanbračne zajednice, a koja bi kao takva predstavljala izvanbračnu stečevinu, nažalost, nemate prava potraživati dio imovine. Međutim, imate pravo, najkasnije u roku od šest mjeseci od prestanka izvanbračne zajednice, pokrenuti sudski postupak u kojem ćete tražiti uzdržavanje od supruga, pod uvjetom da za isto ispunjavate zakonske pretpostavke, odnosno, da nemate dovoljno sredstava za život ili ih ne možete ostvariti iz svoje imovine, te da niste sposobni za rad ili se ne možete zaposliti. Uzdržavanje se određuje u redovitim mjesečnim obrocima, u trajanju do godine dana, ovisno o trajanju izvanbračne zajednice i mogućnosti da tražitelj uzdržavanja u dogledno vrijeme na drugi način osigura sredstva za život, dok u opravdanim slučajevima, sud može i produljiti obvezu uzdržavanja. Napominjemo i da sud može odbiti zahtjev za uzdržavanje ili donijeti odluku o prestanku obveze uzdržavanja, ako bi uzdržavanje predstavljalo očitu nepravdu za bračnog druga koji bi trebao plaćati uzdržavanje.

  Za sva daljnja pitanja slobodni ste ponovno nam se obratiti, a ukoliko ste u mogućnosti, i osobno doći na pravno savjetovanje u našu udrugu, uz prethodni dogovor na tel. broj: 01/4663666.

  Srdačan pozdrav!

  odgovor na: Ostalo #366
  B.A.B.E.
  Ključonoša

  Poštovana Janja,

  s obzirom na to da nemamo puno informacija o slučaju, načelno odgovaramo da je bivši suprug obvezan plaćati alimentaciju sukladno pravomoćnoj sudskoj odluci, a sve neplaćene iznose, kao zakonska zastupnica vaše još uvijek maloljetne djece, možete naplatiti prisilnim putem, odnosno ovrhom, bilo na novčanim sredstvima, bilo na drugoj imovini.Navedeno možete tražiti u postupku ovrhe koji se pokreće pred nadležnim općinskim sudom. Također ističemo da je povreda obveze uzdržavanja kazneno djelo prema Kaznenom zakonu RH te zbog neplaćanja alimentacije protiv supruga možete podnijeti kaznenu prijavu državnom odvjetništvu, što bi za njega, ukoliko radi u inozemstvu moglo predstavljati popriličnu neugodnost i utjecati na to da odluči platiti zaostale iznose, kao i da nastavi plaćati uzdržavanje sukladno pravomoćnoj odluci. Ukoliko vam trebaju konkretne smjernice u pogledu daljnjih koraka, predlažemo da dođete u naše pravno savjetovalište. Na termin s pravnicom svakako dođite s dokumentacijom koju imate, uz prethodni dogovor na tel. 01 4663666.

  Srdačan pozdrav,

  odgovor na: Razvod braka #364
  B.A.B.E.
  Ključonoša

  Poštovana Tena,

  obzirom da imate maloljetno dijete, prije svega trebate pokrenuti postupak obveznog savjetovanja prije razvoda braka pred nadležnim Centrom za socijalnu skrb. Svrha navedenog postupka je da sa suprugom pokušate postići sporazum o Planu o zajedničkoj roditeljskoj skrbi, odnosno, da kao roditelji sporazumno dogovorite način izvršavanja roditeljske skrbi nad mlt. djetetom (s kojim roditeljem će dijete živjeti, način održavanja susreta i druženja djeteta s drugim roditeljem, visina uzdržavanja). Ukoliko o navedenom postignete dogovor, potpisani Plan o zajedničkoj roditeljskoj skrbi, zajedno sa izvješćem Centra za socijalnu skrb i prijedlogom za sporazumni razvod braka trebate predati nadležnom Općinskom sudu koji treba potvrditi Plan te će time postupak biti okončan. U slučaju da sa suprugom ne uspijete postići dogovor pred Centrom, bit ćete upućeni na medijaciju, a ukoliko se niti tada ne budete mogli dogovoriti, Centar će izdati izvješće o tome da niste uspjeli postići sporazum, nakon čega imate rok od šest mjeseci za pokretanje sudskog postupka radi razvoda braka i donošenja odluke o roditeljskoj skrbi.
  U odnosu na imovinu, ukoliko stan predstavlja bračnu stečevinu, uzima se da je stan u suvlasništvu Vas i supruga u ½ dijela. Ukoliko vlasništvo nije na navedeni način upisano u zemljišnim knjigama, isto je potrebno regulirati što možete učiniti sporazumno (bračnim ugovorom), odnosno, putem suda kroz postupak utvrđenja i diobe bračne stečevine. Kao suvlasnici, imate jednaka prava koristiti se i stanovati u navedenoj nekretnini. Međutim, Obiteljski zakon predviđa mogućnost da na zahtjev jednog bračnog druga sud odredi da pravo stanovanja u obiteljskom domu koji predstavlja bračnu stečevinu ostvaruje samo jedan roditelj sa zajedničkom mlt. djecom. Takvo pravo stanovanja može trajati najdulje do razvrgnuća suvlasništva na nekretnini koja predstavlja obiteljski dom.

  Za sva daljnja pitanja, slobodni ste ponovno nam se obratiti, a ukoliko ste u mogućnosti i osobno doći na pravno savjetovanje u našu udrugu uz prethodnu najavu na tel. broj. 01/4663666.
  Srdačan pozdrav,
  B.a.B.e.

Pregledavate 10 postova - 1 do 10 (od ukupno 10)