Kreirani odgovori na forumu

Pregledavate 15 postova - 1 do 15 (od ukupno 63)
 • Autor
  Postovi
 • odgovor na: Podjela bračne stečevine #644
  B.A.B.E.
  Ključonoša

  Poštovana Ana,

  prema Obiteljskom zakonu, ako je ulaganje financirano iz sredstava stečenih radom, doprinos bračnih drugova smatra se jednakim neovisno o tome tko je od bračnih drugova koliko radio i trošio. Nažalost radi se o neoborivoj presumpciji te polazeći od toga da ste na početku uložili podjednake iznose koji potječu od roditelja, a nakon toga ulaganja financirali isključivo iz sredstava koja potječu iz rada, nažalost vaši doprinosi ulaganju smatraju se podjednakima. Vaš je nešto veći jer ste spomenuli naknadne radove koje su financirali Vaši roditelji. Prema tome polovica uložene vrijednosti, umanjena za dodatna sredstva koja su uložili vaši roditelji je nešto što bi Vaš suprug mogao tražiti sudskim putem ukoliko do pokretanja sudskog postupka uopće dođe. Sudski postupak bi trebao pokrenuti suprug i na njemu je teret dokazivanja visine ulaganja. Najmjerodavniji način za utvrđivanje vrijednosti stana jest angažiranje sudskog vještaka ili procjenitelja uz čiju pomoć možete utvrditi vrijednost ulaganja s jedne strane i vrijednost nekretnine (koja sukladno važećim tržišnim uvjetima može biti ili veća ili manja od vrijednosti ulaganja) s druge strane, pa procijeniti koji iznos za isplatu je za Vas najpovoljniji. Za sva daljnja pitanja stojimo na raspolaganju.
  Srdačno,
  B.a.B.e.

  odgovor na: Razvod braka #640
  B.A.B.E.
  Ključonoša

  Poštovana Sanja,

  u odnosu na nekretninu za koju navodite da ste nedavno kupili, ista predstavlja bračnu stečevinu Vas i supruga svakog u ½ dijela, neovisno o tome što kredit glasi na vas. Imovinske odnose na istoj možete urediti sporazumno, a ukoliko isto nije moguće, navedeno je moguće razriješiti u sudskom postupku. Situaciju s kreditom koju spominjete možete razriješiti na način da, primjerice, sa suprugom dogovorite da nekretnina ostane njemu te da on sukladno tome preuzme i kredit, što je međutim potrebno regulirati i sa bankom. Ukoliko se dogovorite da nekretnina ostane vama, suprug neće imati daljnju obvezu sudjelovati u otplati predmetnog kredita. Opcija je također i da nekretninu prodate te zatvorite kredit. Sve navedeno međutim ovisi o vašim konkretnim željama i mogućnostima, sa kojima nismo upoznate pa se o istome niti ne možemo detaljnije očitovati. U odnosu na stan koji glasi na suprugovog očuha, na istome nažalost, niti Vi niti suprug nemate vlasničkih prava te eventualno od očuha možete potraživati novčanu protuvrijednost ulaganja izvršenih u stan, ukoliko je istih bilo. Suprugov očuh je ovlašten u svakom trenutku zatražiti da kako Vi, tako i Vaš suprug napustite predmetnu nekretninu. Pokretnine koje se nalaze u navedenoj nekretnini poput namještaja, tehničkih uređaja i slično, ukoliko su kupljene za vrijeme trajanja braka predstavljaju imovinu Vas i supruga, svakog u polovici.

  Za detaljnije savjete vezano za eventualne mogućnosti razrješenja vaših imovinskih odnosa u slučaju razvoda braka, predlažemo da nas kontaktirate u terminima predviđenima za telefonsko savjetovanje koji su objavljeni na našoj web stranici, ili na telefonskom broju 014663666 dogovorite termin za osobno pravno savjetovanje.

  Srdačan pozdrav,
  B.a.B.e.

  odgovor na: Podjela bračne stečevine #639
  B.A.B.E.
  Ključonoša

  Poštovana Ancy,

  ukoliko je nekretnina kupljena kreditom za vrijeme trajanja izvanbračne zajednice, a koji kredit je otplaćivan tijekom zajedničkog života, ista predstavlja izvanbračnu stečevinu Vas i supruga, svakoga u ½ dijela. Obzirom da u svom upitu spominjete kredit i ušteđevinu, nije nam u potpunosti jasno na koji način ste nekretninu kupili, međutim, ukoliko je dio kupoprodajne cijene podmiren Vašim vlastitim sredstvima (ušteđevine prije zasnivanja izvanbračne zajednice), imali biste pravo i na veći suvlasnički udio na predmetnoj nekretnini razmjerno visini uloženih sredstava koja predstavljaju vašu vlastitu imovinu. Okolnost što ste nekretninu prenijeli na majku, ne sprječava vašeg bivšeg izvanbračnog supruga da pokrene sudski postupak te isti može pobijati i ugovor kojim je nekretninu stekla vaša majka.

  Ukoliko se radi o tome da ste svoju ušteđevinu uložili u uređenje i opremanje nekretnine, imate pravo od supruga potraživati isplatu na temelju izvršenih ulaganja, što međutim ponovno ovisi o tome na koji način ćete u konačnici razriješiti vlasničke odnose na predmetnoj nekretnini.

  Radi detaljnijih informacija možete nas slobodno kontaktirati u terminima koji su objavljeni na našoj web stranici za telefonsko savjetovanje, a možete i osobno doći na pravno savjetovanje u našu udrugu uz prethodni dogovor termina na telefonski broj 01/4663666.

  Srdačan pozdrav

  odgovor na: Obiteljsko nasilje #638
  B.A.B.E.
  Ključonoša

  Poštovana enigma,

  okolnost što suprug ne želi sporazumni razvod, ne utječe na Vaše pravo da navedeni postupak ipak pokrenete. U postupku radi razvoda braka u pravilu ne biste trebali imati značajnije troškove, izuzev troškova na ime sudske pristojbe koji za prvostupanjski postupak iznose 400,00kn. Naime, nije nužno da u navedenom postupku budete zastupani po odvjetniku, a ukoliko ipak želite angažirati odvjetnika, imate pravo zatražiti besplatnu pravnu pomoć kao i oslobođenje od plaćanja sudskih pristojbi. S tim u vezi, napominjemo da Vam udruga B.a.B.e. može pružiti asistenciju prilikom sastavljanja tužbe kao i sve dodatne pravne savjete koji Vam eventualno budu potrebni tijekom samog postupka.

  Prije pokretanja postupka pred sudom trebate se obratiti centru za socijalnu skrb sa zahtjevom za pokretanje postupka obveznog savjetovanja prije razvoda braka svrha kojeg postupka je postizanje sporazuma između roditelja o svim bitnim aspektima roditeljske skrbi (s kojim roditeljem će djeca stanovati, kako će se ostvarivati osobni odnosi djece s roditeljem s kojim ne stanuju, visina uzdržavanja i drugo). Ukoliko pred centrom ne postignete dogovor, centar će izdati izvješće o provedenom postupku obveznog savjetovanja u kojem će utvrditi da sporazum nije postignut nakon čega u roku od šest mjeseci imate pravo pokrenuti sudski postupak radi razvoda braka i odluke o roditeljskoj skrbi.

  Također, u svakom trenutku, i prije obraćanja centru za socijalnu skrb i tijekom postupka pred centrom, imate mogućnost obratiti se sudu sa zahtjevom radi donošenja privremene mjere o roditeljskoj skrbi i uzdržavanju mlt. djece.

  Ukoliko ne želite pokretati postupak razvoda braka, možete se i u tom slučaju obratiti centru za socijalnu skrb radi pomoći i savjetovanja vezano za obiteljske teškoće s kojima se susrećete.

  Srdačan pozdrav,
  B.a.B.e.

  odgovor na: Obiteljsko nasilje #634
  B.A.B.E.
  Ključonoša

  Poštovani Anonimus,

  jedini način da se suprotstavite stricu je obraćanje građanskom sudu pred kojim tužbom možete zatražiti zaštitu od uznemiravanja. Sud u svojoj odluci stricu može naložiti prestanak daljnjeg uznemiravanja pod prijetnjom novčane kazne za svaku novu situaciju u kojoj bi to ponavljao. Otvaranje vrata od stubišta i paljenje svjetla bez nekih dodatnih elemenata ne možemo okarakterizirati kao nasilje. Međutim, bilo kakve prijetnje, vrijeđanje, geste, uhođenje i sl. ako do toga dođe, treba tretirati kao nasilje i bez odlaganja zvati policiju.
  Također Vas upućujemo da Zakon o vlasništvu poznaje institut Isključenja iz suvlasničke zajednice, a sukladno kojem suvlasnici koji zajedno imaju većinu suvlasničkih dijelova mogu odlučiti da će zahtijevati isključenje iz suvlasničke zajednice određenoga suvlasnika ako suvlasnik ne udovoljava dužnostima koje proizlaze iz zajednice, ako dijelove nekretnine koji su u njegovu vlasništvu kao posebni dijelovi ili dijelove koje rabe i drugi suvlasnici rabi na način koji znatno ide na štetu interesa drugih suvlasnika ili ako svojim bezobzirnim, nepristojnim ili uopće nedoličnim ponašanjem učini tegobnim zajedničko stanovanje ostalim suvlasnicima, ili počini kažnjivo djelo protiv imovine, morala ili tjelesne cjelovitosti kojega od suvlasnika ili druge osobe koja stanuje u kući, a nije riječ o djelima tako maloga značenja da bi ih trebalo zanemariti.
  Suvlasnici koji su odlučili da će zahtijevati isključenje određenoga suvlasnika tužbom trebaju zahtijevati da sud utvrdi postojanje razloga za isključenje i odluči da je tuženik dužan otuđiti svoj suvlasnički dio i napustiti posjed, jer će se u protivnom na zahtjev tužitelja, suvlasnički dio prodati na javnoj dražbi. Pored toga, ako je neki suvlasnik nekretnine drugoga suvlasnika, koji ga ničim nije izazvao, povrijedio bezobzirnim, nepristojnim ili uopće nedoličnim ponašanjem, učinio mu tegobnim zajedničko stanovanje, ili je počinio kažnjivo djelo protiv njegove imovine, morala ili tjelesne cjelovitosti ili nekoga od njegovih ukućana, a nije riječ o djelima tako maloga značenja da bi ih trebalo zanemariti, tada povrijeđeni suvlasnik, ako i nije dobio od drugih dovoljnu podršku da bi većina pokrenula postupak, može tužbom zahtijevati od ovoga da se ubuduće suzdržava od takvih postupaka.

  Srdačni pozdrav,
  B.a.B.e.

  odgovor na: Podjela bračne stečevine #633
  B.A.B.E.
  Ključonoša

  Poštovana Iva,

  nije posve jasno zašto ste sigurni da će Vam suprug darovati nekretninu nakon zatvaranja kredita. Je li to njegovo obećanje? Naime, ako u tom smislu nakon podmirenja kredita izostane njegova dobra volja, od darovanja neće biti ništa, a nekretnina će i dalje glasiti na njega. Po nama je najbolja opcija da sa suprugom sklopite ugovor kojim rješavate imovinskopravne odnose proizašle iz bračne zajednice, konstatirate da Vi preuzimate obvezu otplate kredita, dok suprug istovremeno prenosi nekretninu na Vaše ime u cijelosti ili u razmjernom dijelu. Naime, treba uzeti u obzir da ste u stjecanju nekretnine sudjelovali oboje, otplatama kreditnih rata, a Vi samostalno, ulaganjem kroz renoviranje nekretnine i u konačnici zatvaranjem kredita, slijedom čega možete izračunati koliki je čiji suvlasnički omjer. Takav ugovor je nakon toga vrlo teško pobijati pred sudom. Smatramo da raspolaganje nekretninom u korist sina nije najbolje rješenje jer nad istom u potpunosti gubite kontrolu, ne možete donositi samostalne odluke u vezi iste, a nakon punoljetnosti sina, on može s istom raspolagati kako god želi, pa u konačnici darovati je i svom ocu ili bilo kojoj drugog osobi. Ukoliko su vam potrebna bilo kakva dodatna pojašnjenja, budite slobodni kontaktirati nas telefonom ili osobno doći u savjetovalište uz prethodni dogovor na tel 4663 666.

  Srdačan pozdrav,
  B.a.B.e.

  odgovor na: Podjela bračne stečevine #632
  B.A.B.E.
  Ključonoša

  Poštovana Štefica,

  Ukoliko ne postoji dogovor o načinu diobe suvlasništva, svaki od suvlasnika ima pravo pokrenuti sudski postupak radi razvrgnuća suvlasništva. Prilikom donošenja odluke u navedenom postupku sud je vezan zakonskim odredbama kojima je propisano da se nekretnine u prvom redu dijele geometrijsku, što kod diobe stanova najčešće nije moguće, nakon čega slijedi civilna dioba- prodajom nekretnine. Zakon predviđa mogućnost razvrgnuća suvlasništva isplatom, ali samo ako je to posebno određeno zakonom ili pravni poslom, odnosno, ukoliko suvlasnik učini vjerojatnim da za to postoji osobito ozbiljan razlog, dok suvlasnici čiji su suvlasnički dijelovi barem devet desetina ne moraju učiniti vjerojatnim osobito ozbiljan razlog.

  Značenje i razumijevanje pojma „ozbiljan razlog“ ovisi od slučaja do slučaja te je isti potrebno dokazati pred sudom. Sudska praksa s tim u vezi je prema našim saznanjima dosta skromna te su primjerice poznati slučajevi u kojima su sudovi zauzeli stajalište da vezanost jednog od suvlasnika za kuću jer je dulje u njoj živio ne predstavlja takav ozbiljan razlog jednako kao niti primjerice spremnost jednog od suvlasnika da uloži u nekretninu i slično. S druge strane, sud je smatrao da ozbiljan razlog za razvrgnuće suvlasništva isplatom postoji u slučaju kada jedan od suvlasnika ima pravo plodouživanja na nekretnini.

  Tijekom postupka se provodi procjena vrijednosti nekretnine od strane vještaka, a sukladno kriterijima propisanim Zakonom o procjeni vrijednosti nekretnina.

  Ukoliko dođe do dražbe imate pravo sudjelovati kao kupac te prema našim saznanjima, porez plaćate samo protuvrijednost kupljenog suvlasničkog dijela, a ne i za suvlasnički dio koji Vam već pripada.

  Srdačan pozdrav,
  B.a.B.e.

  odgovor na: Podjela bračne stečevine #629
  B.A.B.E.
  Ključonoša

  Poštovani Hedin,

  ukoliko se radi o imovini koja je stečena u periodu do 1. srpnja 1999. godine, prava na istoj se ocjenjuju prema doprinosu svakog od bračnih drugova u stjecanju imovine, dok se za imovinu stečenu u periodu od 1. srpnja 1999. uzima da je ista suvlasništvo bračnih drugova u polovici bez obzira na doprinos. Navedeno pod pretpostavkom da se radi o imovini koja je stečena radom ili sredstvima koja potječu od rada, dok imovina koja je stečena darovanjem ili nasljeđivanjem ne predstavlja bračnu stečevinu već posebnu imovinu svakog od bračnih drugova. Napominjemo da se kao doprinos u stjecanju imovine ubraja i skrb o obitelji, kućanstvu i mlt. djeci, dakle, nije nužno da se radi o novčanom doprinosu. Slijedom navedenog, izvjesno je da supruga ima određena prava na imovini stečenoj za vrijeme trajanja braka, međutim, na temelju Vašeg upita ne možemo reći u kojem točno omjeru uz napomenu da je Vaš svakako inicijalno veći s obzirom na činjenicu da je kuća izgrađena na zemljištu koje Vam je darovao otac. Pretpostavljamo da nekretnina glasi na Vas dakle, na supruzi je da pokrene postupak i dokaže da u nekretnini ima određeni udio. Ukoliko supruga pristaje na isplatu, predlažemo da samostalno ili uz pomoć odvjetnika pokrenete pregovore o visini i isplati njezinog udjela u stečenoj imovini.

  Ako imate daljnjih pitanja ljubazno molimo da nas kontaktirate telefonom u terminima za telefonsko pravno savjetovanje prema rasporedu objavljenom na našoj web stranici ili dogovorite termin za osobno pravno savjetovanje što možete učiniti na telefonski broj: 01/4663666.

  Srdačni pozdrav,
  B.a.B.e.

  odgovor na: Podjela bračne stečevine #628
  B.A.B.E.
  Ključonoša

  Poštovana Tatjana,

  budući da je majka podnijela tužbu, ne preostaje Vam drugo nego u odgovoru na tužbu te kasnije tijekom sudskog postupka objasniti okolnosti pod kojima je došlo do darovanja te s navedene osnove osporavati tužbeni zahtjev pri čemu je poželjno i da svoje navode potkrijepite dokazima ukoliko istima raspolažete te jednako tako predložite i saslušanje svjedoka koje spominjete.

  U krajnjem slučaju, ukoliko u konačnici i izgubite spor, majci će biti utvrđeno pravo suvlasništva na navedenoj nekretnini, međutim, Vama će i nadalje ostati suvlasnički dio koji je pripadao ocu na osnovi kojeg imate pravo i dalje se koristiti predmetnom nekretninom.

  Ako su Vam potrebni detaljniji pravni savjeti vezano za predmetni sudski postupak, predlažemo da nas kontaktirate putem telefona ili dođete na osobno savjetovanje, što možete učiniti uz prethodni dogovor termina na telefonski broj: 01/4663666.

  Srdačan pozdrav,
  B.a.B.e.

  odgovor na: Razvod braka #625
  B.A.B.E.
  Ključonoša

  Poštovani Damire,

  slobodni ste nam se obratiti kad Vi to možete/želite. Naše pravno i psihološko savjetovanje besplatno je.
  Žao nam je što ste u takvoj situaciji te Vam do slušanja i tipkanja želimo sve najbolje.

  Srdačno,
  B.a.B.e.

  odgovor na: Podjela bračne stečevine #613
  B.A.B.E.
  Ključonoša

  Poštovana Slavice,

  ne možemo odgovoriti na pitanje koji novčani iznos Vam pripada na temelju ulaganja obzirom da je isto moguće utvrditi jedino provođenjem građevinskog vještačenja. Ukoliko se radi o ulaganjima u nekretninu suprugove majke za isplatu novčane protuvrijednosti ulaganja trebate tužiti nju kao vlasnicu nekretninu, a ne supruga s time da se uzima da ste sa suprugom u jednakim omjerima vršili ulaganja, ukoliko u nekretninu niste ulagali svoja vlastita novčana sredstva, slijedom čega biste imali pravo potraživati polovicu vrijednosti izvršenih ulaganja.

  Srdačan pozdrav,
  B.a.B.e.

  odgovor na: Razvod braka #605
  B.A.B.E.
  Ključonoša

  Poštovani Dimitrije,

  budući da je sudskom odlukom određeno da dijete provodi podjednak opseg vremena s majkom i s ocem, navedena odluka o uzdržavanju nije neuobičajena. Naime, u konkretnom slučaju ne može se reći da dijete veći dio vremena boravi samo s jednim od roditelja, pa da bi u tom smislu postojala obveza drugog roditelja da plaća uzdržavanje. Ukoliko ne postoje pretpostavke da dijete tjedan dana boravi s majkom, a tjedan dana s ocem te je isto argumentirano tijekom postupka pred sudom prvog stupnja, gospođa svakako treba podnijeti žalbu te će u slučaju izmjene sudske odluke po žalbi te eventualno nove sudske odluke kojom bi bilo određeno da će dijete manji opseg vremena provoditi s ocem isti biti dužan plaćati majci uzdržavanje.

  Srdačan pozdrav,
  B.a.B.e.

  odgovor na: Podjela bračne stečevine #604
  B.A.B.E.
  Ključonoša

  Poštovana Ana,

  ne postoji nikakav temelj za umanjenje Vaših vlasničkih prava na spomenutoj nekretnini zbog činjenice što u istoj ne stanujete. Također, ne postoji niti rok za pokretanje postupka radi razvrgnuća suvlasništva.

  Srdačan pozdrav,
  B.a.B.e.

  odgovor na: Razvod braka #596
  B.A.B.E.
  Ključonoša

  Poštovani Damire,

  prije pokretanja postupka radi razvoda braka trebate se obratiti Centru za socijalnu skrb radi provođenja postupka obveznog savjetovanja, svrha kojeg postupka je sporazum roditelja o načinu izvršavanja roditeljske skrbi nakon razvoda braka. Ukoliko ne uspijete postići sporazum sa suprugom pred Centrom niti u medijaciji, trebate pokrenuti sudski postupak radi razvoda braka i donošenja odluke o roditeljskoj skrbi. Napominjemo i da se u svakom trenutku možete obratiti sudu sa prijedlogom radi donošenja privremene mjere o roditeljskoj skrbi. Supruga ne smije bez Vaše suglasnosti djecu odvesti u Austriju te ukoliko poduzme konkretne radnje u cilju odvođenja djece, o tome možete obavijestiti policiju i centar za socijalnu skrb. U slučaju da supruga bez Vaše suglasnosti odvede djecu u Austriju, postoje pravni mehanizmi putem kojih možete ishoditi vraćanje djece u Republiku Hrvatsku. Postupanje supruge koje opisujete možete prijaviti policiji te se isto može prekršajno procesuirati sukladno Zakonu o zaštiti od nasilja u obitelji.

  Ukoliko su Vam potrebni detaljniji savjeti i upute vezano za pokretanje spomenutih postupaka, ljubazno molimo da nam se obratite putem telefona 01/4663666 radi dogovora za termin telefonskog ili osobnog savjetovanja.

  Srdačan pozdrav,
  B.a.B.e.

  odgovor na: Razvod braka #594
  B.A.B.E.
  Ključonoša

  Poštovana Dalida,

  u konkretnom slučaju Vaša majka kao vlasnica kuća protiv Vašeg supruga treba pokrenuti sudski postupak radi iseljenja, dakle, Općinskom sudom u mjestu u kojem se nalazi nekretnina podnijeti tužbu radi iseljenja. U tužbi je potrebno ukratko opisati činjenično stanje, priložiti zemljišnoknjižni izvadak iz kojeg je vidljivo da je Vaša majka vlasnica nekretnine, navesti da se suprug odbija iseliti te da u nekretnini stanuje bez njezine suglasnosti, predložiti Vaše saslušanje kao svjedoka te tražiti od suda da mu naloži da iseli iz nekretnine.

  Također, Vaša majka ima pravo od supruga zahtijevati naknadu za korištenje nekretnine za razdoblje u kojem suprug stanuje u njezinoj kući bez njezine suglasnosti. Prije pokretanja sudskog postupka eventualno bi bilo poželjno i da Vaša majka pisano pozove supruga da se iseli te mu za navedeno ostavi rok, što također onda može poslužiti kao dokaz u sudskom postupku.

  U slučaju da Vam je potrebna asistencija pri sastavljanju tužbe, slobodno nam se obratite na tel. broj: 014663666, radi dogovora oko termina osobnog pravnog savjetovanja. Također, napominjemo da na isti broj možete dogovoriti i termin psihološkog savjetovanja ukoliko smatrate da bi Vam isto bilo od koristi obzirom na situaciju u kojoj se nalazite.

  Srdačan pozdrav,
  B.a.B.e.

Pregledavate 15 postova - 1 do 15 (od ukupno 63)