Kreirani odgovori na forumu

Pregledavate 15 postova - 1 do 15 (od ukupno 105)
 • Autor
  Postovi
 • odgovor na: Podjela bračne stečevine #931
  B.A.B.E.
  Ključonoša

  Poštovana Ivana,

  podaci o vlasništvu nad nekretninama mogu se uz ime i prezime i OIB osobe dobiti u uredu za katastar. Za odgovor o tome može li suprug dobiti skrb nad djecom, trebao bi nam bolji uvid u situaciju, pa predlažemo da se naručite za dolazak u svajetovalište na tel. 01 4663666. Suprug Vas ne može nasilno iseliti iz nekretnine, ali može pokrenuti sudski postupak radi iseljenja, dok Vi protutužbom možete tražiti novčani iznos izvršenih ulaganja u nekretninu.
  Srdačan pozdrav,
  B.a.B.e.
  odgovor na: Podjela bračne stečevine #926
  B.A.B.E.
  Ključonoša

  Poštovana Marina,

  postupak bračne stečevine može se pokrenuti i prije donošenja formalne odluke o razvodu braka.

  Srdačan pozdrav,
  B.a.B.e.

  odgovor na: Podjela bračne stečevine #924
  B.A.B.E.
  Ključonoša

  Poštovana Ana,

  u tom slučaju jedini način je sudska prodaja nekretnine. Postupak se pokreće prijedlogom za civilnu diobu nekretnine, a nakon što sud utvrdi da su ispunjeni uvjeti za diobu, nekretnina se prodaje na javnoj dražbi na kojoj vi imate pravo sudjelovati kao kupac, dok suprug kao protustranka takvo pravo neće imati. Za više informacija obratite se na tel 014663666 na kojem se možete raspitati o slobodnim terminima osobnog i telefonskog savjetovanja s pravnicom.

  Srdačan pozdrav,
  B.a.B.e.

  odgovor na: Podjela bračne stečevine #921
  B.A.B.E.
  Ključonoša

  Poštovana Luna,

  ne postoji institucija kojoj bi se moglo prijaviti postojanje izvanbračne zajednice. Radi se o faktičnoj zajednici koja naprosto postoji voljom partnera, a pravne učinke stvara ako je trajala najmanje tri godine ili kraće ako je u njoj rođeno zajedničko dijete. Ovisno o tome koje učinke želite ostvariti, postoje načini, poput sklapanja ugovora kojima možete regulirati međusobne imovinske odnose, ali za konkretniji odgovor o tome trebalo bi nam više informacija. Svakako preporučujemo, ako ste u mogućnosti, da osobno dođete u pravno savjetovalište uz prethodni dogovor na tel. 01 4663666, uz napomenu da savjetovalište ne prima stranke tokom kolovoza radi korištenja godišnjih odmora.
  Srdačan pozdrav,
  B.a.B.e.

  odgovor na: Podjela bračne stečevine #916
  B.A.B.E.
  Ključonoša

  Poštovana,

  u bračnoj zajednici, neovisno o tome tko koliko zarađuje sav novac i ostala imovina koja je stečena radom predstavlja bračnu stečevinu. U slučaju smrti, prema Zakonu o nasljeđivanju, ostavinska imovina dijeli se na jednake dijelove između bračnog druga i djece, s time da bračni drug ima pravo tvrditi da polovina imovine predstavlja bračnu stečevinu i tražiti da se taj dio izuzme od ostavine, u kojem slučaju se preostala polovica ostavine dijeli između bračnog druga i djece na jednake dijelove. Da biste utvrdili svoje suvlasništvo u 1/2 dijela imovine, ne trebate čekate da suprug premine, već je preporučljivo da navedeno razriješite za života, bilo ugovorom, bilo u sudskom postupku u kojem će se utvrditi da imovina predstavlja bračnu stečevinu. Sve navedeno se ne primjenjuje u slučaju da imovina koju ste spomenuli nije stečena radom već potječe iz nekog drugog izvora (nasljeđivanje, darovanje i sl.). U slučaju da Vam je potrebno više informacije, slobodno nas kontaktirajte na broj 014663666 te ćemo dogovoriti termin u kojem o svemu možete detaljnije porazgovarati s našom pravnicom.
  Srdačan pozdrav,
  B.a.B.e.

  odgovor na: Podjela bračne stečevine #914
  B.A.B.E.
  Ključonoša

  Poštovana Maja,

  prema informacijama danim u vašim mailu proizlazi da vlasnik kuće nije vaš suprug već njegovi roditelji stoga vas iz kuće mogu „izbaciti“ samo oni, odnosno, zatražiti od vas da iselite, ali isto ne mogu učiniti na silu jer u kući stanujete te ste u posjedu iste. Dakle, ukoliko kuću na njihovo traženje odbijete napustiti, roditelji mogu vaše iseljenje ishoditi jedino putem suda, odnosno, protiv vas pokrenuti postupak radi iseljenja te vas bez odluke suda iz kuće nitko ne smije „izbaciti“.

  Međutim, naveli ste kako su vaši roditelji ulagali u kuću pa ako je tu bilo riječ o novčanim sredstvima koja su utrošena za adaptaciju, uređenje ili opremanje kuće, mogu tražiti naknadu na ime izvršenih ulaganja od suprugovih roditelja.

  Obzirom na opisanu situaciju, također smatramo bitnim napomenuti da spomenuta kuća u predmetnom slučaju ne predstavlja bračnu stečevinu budući je ista u vlasništvu suprugovih roditelja, međutim, budući da je suprug u kuću ulagao i svoju plaću koja predstavlja bračnu stečevinu, ulaganja koja su takvim sredstvima vršena smatraju se zajedničkim te na temelju toga možete tražiti isplate. Također, sve pokretnine koje su kupljene novčanim sredstvima koja je suprug zaradio predstavljaju bračnu stečevinu te vam pripada pravo na ½ istih.

  Također, s obzirom da imate zajedničko mlt. dijete, nakon razvoda će suprug biti dužan plaćati uzdržavanje za dijete pod pretpostavkom da dijete nastavi stanovati s vama. Ono što bismo istaknuli kao mogućnost je da ukoliko nemate dovoljno sredstava za život ili ih ne možete ostvariti iz svoje imovine, a niste sposobni za rad ili se ne možete zaposliti imate pravo tijekom parnice za razvod postaviti zahtjev za svoje uzdržavanje od strane supruga ukoliko on za to ima dovoljno sredstava i mogućnosti.

  Isto tako obzirom da u svom upitu navodite da vam suprug nije dopuštao da se zaposlite te vas omalovažavao, želimo napomenuti da za isto supruga možete prijaviti policiji ili Hrvatskom zavodu za socijalni rad budući da ekonomsko i psihičko nasilje sukladno Zakonu o zaštiti od nasilja u obitelji predstavlja obiteljsko nasilje.

  Za dodatna pitanja i detaljnije savjete ljubazno molimo da se naručite za termin za osobno savjetovanje na telefonski broj 01/4663666.

  Srdačan pozdrav

  odgovor na: Obiteljsko nasilje #912
  B.A.B.E.
  Ključonoša

  Poštovane,

  naša nova psihologinja počinje s radom 24. srpnja pa vas pozivamo da nam se javite tog datuma radi upisivanja u raspored kako biste mogle dobiti besplatnu psihološku pomoć.
  Možete nas nazvati na 01/4663 666.

  Srdačan pozdrav,
  B.a.B.e.

  odgovor na: Podjela bračne stečevine #908
  B.A.B.E.
  Ključonoša

  Poštovana Nataša,

  Imate pravo od supruga potraživati isplatu na ime ulaganja koja su izvršena tijekom trajanja braka u nekretninu koju je naslijedio i u kojoj ste živjeli budući ste takvim ulaganjima povećali vrijednost njegove imovine i imate pravnu osnovu isto potraživati. Obzirom da su ulaganja financirana kreditima koje ste otplaćivali za vrijeme trajanja braka te dijelom svadbenim darovima koji su zajednički, uzima se da su ulaganja vršena od strane svakog od vas u polovici, dakle, od supruga biste mogli potraživati isplatu u polovini iznosa izvršenih ulaganja.

  Napominjemo kako se o navedenom ne odlučuje automatski prilikom razvoda braka, odnosno, da se radi o zasebnom pitanju te isto možete pokušati sa suprugom riješiti mirnim putem sklapanjem sporazuma kod javnog bilježnika, a ukoliko isto nije moguće, svoje potraživanje možete ostvarivati u sudskom postupku koji je potrebno pokrenuti najkasnije u roku od pet godina od prestanka bračne zajednice.

  Ukoliko su vam potrebne detaljnije informacije i pojašnjenja, možete se naručiti za osobno besplatno pravno savjetovanje u našoj udruzi na telefonski broj: 01/4663666.

  Srdačan pozdrav,
  B.a.B.e.

  odgovor na: Ostalo #906
  B.A.B.E.
  Ključonoša

  Poštovana Tanja,

  za neplaćene iznose uzdržavanja možete pokrenuti prisilni postupak pred FINA-om. U zahtjevu za naplatu trebate specificirati mjesece za koje nije plaćeno uzdržavanje i tražiti da se na njih obračuna zakonska zatezna kamata. Ako Vam treba detaljnija uputa o navedenom, možete doći u naše savjetovalište uz prethodnu najavu na tel. 014663666. Detaljnije informacije možete dobiti također u poslovnicama FINA-e. Presuda temeljem koje tražite prisilnu naplatu na sebi treba imati klauzulu pravomoćnosti i ovršnosti koju izdaje sud koji je donio presudu. Ukoliko se ne uspijete prisilno naplatiti putem FINA-e, tek tada od Zavoda za socijalni rad možete tražiti plaćanje privremenog uzdržavanja za dijete koje osigurava država u polovici zakonom propisanog minimalnog iznosa. U odnosu na propuštanje supruga da redovito preuzima dijete, jedini način da tome stanete na kraj je pokretanje ovršnog postupka u kojem možete tražiti izricanje novčane kazne za nepoštivanje sudske odluke.

  Srdačan pozdrav,
  B.a.B.e.

  odgovor na: Obiteljsko nasilje #892
  B.A.B.E.
  Ključonoša

  Poštovana Mirjana,

  naša pravnica Vas je danas oko 11,00 h pokušala danas dobiti telefonom. Možda bi Vam bolje odgovaralo da dođete osobno. Ako želite osobno doći, molimo da nas kontaktirate na te. 01 4663666 radi dogovora.

  Srdačni pozdrav,
  B.a.B.e.

  odgovor na: Podjela bračne stečevine #888
  B.A.B.E.
  Ključonoša

  Poštovana Ana Marija,

  načelno možemo reći da prema informacijama koje ste iznijeli u svom upitu, predmetni stan predstavlja bračnu stečevinu iako glasi samo na vas te stoga bivši suprug, u izostanku drugačijeg sporazuma, ima pravo podnijeti tužbu radi utvrđenja bračne stečevine i tražiti da se uknjiži kao suvlasnik navedenog stana u ½ dijela.

  Ukoliko dođe do navedenog, onda će bivši suprug morati sudjelovati i u otplati kredita sukladno svom suvlasničkom udjelu te vam nadoknaditi rate kredita koje ste eventualno u međuvremenu platili sami. U slučaju da se bivši suprug uknjiži na polovici stana, svaki od vas ima pravo pokrenuti sudski postupak radi diobe suvlasništva.

  Ukoliko imate daljnjih pitanja ili su vam potrebni detaljniji savjeti i informacije, predlažemo da se naručite za osobno savjetovanje u našoj udruzi, što možete učiniti pozivom na broj: 014663666.

  Srdačan pozdrav,
  B.a.B.e.

  odgovor na: Podjela bračne stečevine #886
  B.A.B.E.
  Ključonoša

  Poštovani D.P.D.,
  načelno govoreći, a bez uvida u sadržaj dokumentacije, gospođa bi trebala osporiti valjanost akta kojim je sve pripalo mužu te tvrditi da polovica imovine pripada njoj. Sve navedeno potrebno je navesti u tužbi koja se podnosi sudu.

  Srdačan pozdrav,
  B.a.B.e.

  odgovor na: Podjela bračne stečevine #883
  B.A.B.E.
  Ključonoša

  Poštovana Sara,

  upit koji ste nam uputili nije posve jasan. Navodite da je suprug dobio stan od Ministarstva, a odmah nakon toga da ste 30% jednokratno otplatiti, što bi značilo da suprug stan nije dobio već eventualno kupio pod povoljnijim uvjetima. Nije jasno što je bilo s preostalih 70%?
  Kredit koji je podignut za vrijeme trajanja bračne zajednice, načelno je zajednička obveza, međutim budući da ste ga podigli za više različitih namjena, bez detaljnijeg razgovora, teško nam je procijeniti jeste li nakon prestanka bračne zajednice u u jednakoj mjeri odgovorni za preostalu kreditnu obvezu.
  Također molimo da nam date više informacije iz kojih bi proizlazilo da je stan bračna stečevina, kako navodite, a po potrebi pošaljite presliku tužbe kako bismo imali bolji uvid u situaciju.
  Hvala na razumijevanju.
  Srdačan pozdrav,
  B.a.B.e.

  odgovor na: Podjela bračne stečevine #880
  B.A.B.E.
  Ključonoša

  Poštovana Una888,

  imovina obrta je bračna stečevina ako je stečena za vrijeme trajanja braka. Navedenu imovinu predstavljaju eventualna sredstva na računima obrta, eventualne pokretnine kupljene za potrebe obrta, a naravno i novčana sredstva koja su stečena prodajom kombija, slijedom čega imate mogućnost tužiti supruga za isplatu polovine navedenih sredstava te utvrđenje da su pokretnine suvlasništvo Vas i supruga.

  Srdačan pozdrav,
  B.a.B.e.

  odgovor na: Obiteljsko nasilje #876
  B.A.B.E.
  Ključonoša

  Poštovana Sanja,

  prvenstveno trebate prijaviti nasilje. Već sam kazneni postupak protiv partnera podrazumijeva izricanje mjera udaljenja iz zajedničkog kućanstva. Nasilje možete prijaviti sami, ali naš je prijedlog da prijavu nadležnoj policiji podnesete u pratnji djelatnika ili djelatnice naše udruge (ako živite na području Zagreba). Nakon toga trebate pokrenuti postupak kojim ćete tražiti raskid ugovora o doživotnom uzdržavanju. Svakako predlažemo da prvenstveno osobno dođete u naše savjetovalište radi boljeg uvida u situaciju i radi dogovora oko radnji podrške. Naručiti se možete na tel 01 4663666.

  Srdačan pozdrav,
  B.a.B.e.

Pregledavate 15 postova - 1 do 15 (od ukupno 105)