Početna Forum Imovinski odnosi i podjela bračne stečevine Podjela bračne stečevine Odgovor na: Podjela bračne stečevine

#604
B.A.B.E.
Ključonoša

Poštovana Ana,

ne postoji nikakav temelj za umanjenje Vaših vlasničkih prava na spomenutoj nekretnini zbog činjenice što u istoj ne stanujete. Također, ne postoji niti rok za pokretanje postupka radi razvrgnuća suvlasništva.

Srdačan pozdrav,
B.a.B.e.