Početna Forum Imovinski odnosi i podjela bračne stečevine Podjela bračne stečevine Odgovor na: Podjela bračne stečevine

#547
B.A.B.E.
Ključonoša

Poštovana “Gost”,
kuću možete prenijeti na sebe sporazumom o uređenju imovinskih odnosa nakon prestanka bračne zajednice u kojem treba opisati nekretninu te izrijekom napisati da suprug dozvoljava da njegovu polovicu bez ikakvog daljnjeg pitanja i odobrenja prenesete na svoje ime i vlasništvo. Režije ćete prenijeti na sebe predočenjem sporazuma svakom pojedinom pružatelju usluga (plinara, Zagrebački holding ako živite u Zagrebu, Hep), popunjavanjem odgovarajućih obrazaca za svakog pojedinačnog pružatelja usluga, predočenjem osobne iskaznice te eventualno prilaganjem primopredajnog zapisnika i podataka o stanju na brojilima plina, struje i vode.
Srdačan pozdrav,
B.a.B.e.