Početna Forum Imovinski odnosi i podjela bračne stečevine Podjela bračne stečevine Odgovor na: Podjela bračne stečevine

#494
B.A.B.E.
Ključonoša

Poštovana Jasna,

ukoliko je ta gospođa prema svojem suprugu/bivšem suprugu, a ranijem vlasniku nekretnine, imala bilo kakva potraživanja s naslova njihove bračne stečevine, to je imala pravo problematizirati pokretanjem odgovarajućeg postupka protiv njega radi utvrđenja. To se uobičajeno čini na način da je kao tužiteljica trebala pred nadležnim sudom pokrenuti postupak radi utvrđenja njuezinog određenog suvlasničkog prava na nekretnini, uobičajeno se od suda traži donošenje privremene mjere zabrane otuđenja i raspolaganja onog dijela nekretnine koje se traži tužbom, koja privremena mjera se upisuje u zemljišne knjige. U tom slučaju, nekretnina se ne može niti prodati.

Jednako tako, tužitelj ima pravo odmah prilikom podnošenja tužbe u zemljišnim knjigama upisati tzv. zabilježbu spora, na koji način se svim trećim osobama čini razvidnim podatak da je nekretnina pod sporom. U tom slučaju, a ukoliko kupac kupi takvu nekretninu, može imati problema jer može snositi posljedice u slučaju da tužitelj uspije u sporu, jer je faktično znao da se spor vodi.

Međutim, iz Vašeg pisma proizlazi da u slučaju Vaše prijateljice nije došlo niti do jednog od ovih slučaja, već da je ona nekretninu kupila sasvim normalno od vlasnika koji je bio upisan kao vlasnik u zemljišnim knjigama, bez bilo kakvih tereta ili ograničenja u njegovom raspolaganju. Stoga, a prema načelu tzv. povjerenja u zemljišne knjige, u tom slučaju Vaša prijateljica ne može biti odgovorna niti snositi bilo kakve posljedice za ranije neriješene odnose između bivšeg vlasnika i njegove bivše supruge.

Naime, bivša supruga ranijeg vlasnika nije imala nikakve zapreke da pravodobno tuži bivšeg supruga ili da poduzme bilo kakve druge radnje protiv njega da bi svim trećim osobama učinila razvidnom informaciju da iz predmetne nekretnine nešto potražuje, a što prema Vašim navodima nije učinila.
Lijep pozdrav, B.aB.e.