Početna Forum Ostalo Ostalo Odgovor na: Ostalo

#491
B.A.B.E.
Ključonoša

Poštovana Mia,
Prema Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji koji uređuju područje o kojem ste nas upitali, vrlo jasno je propisan krug osoba tzv. uže obitelji koje imaju pravo na obiteljsku mirovinu iza:
a) umrlog hrvatskog ratnog vojnog invalida iz Domovinskog rata odnosno iza
b) umrlog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata.

Zakon o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata propisuje da su:

1. članovi uže obitelji umrlog hrvatskog ratnog vojnog invalida iz Domovinskog rata:

• ako ste bračni ili izvanbračni drug umrlog hrvatskog ratnog vojnog invalida iz Domovinskog rata kojem je do smrti bilo priznato pravo na doplatak za njegu i pomoć druge osobe, a koji je umro zbog bolesti ili ozljede nastale izvan okolnosti obrane suvereniteta Republike Hrvatske, možete ostvariti pravo na obiteljsku mirovinu kada navršite 40 godina života.
• ako ste djeca umrlog hrvatskog ratnog vojnog invalida iz Domovinskog rata kojem je do smrti bilo priznato pravo na doplatak za njegu i pomoć druge osobe, a koji je umro zbog bolesti ili ozljede nastale izvan okolnosti obrane suvereniteta Republike Hrvatske, imate pravo na obiteljsku mirovinu za vrijeme redovitog školovanja i nakon završetka ili prekida redovitog školovanja ako niste zaposleni ili korisnici mjere stručnog osposobljavanja za rad bez zasnivanja radnog odnosa, a najduže 12 mjeseci nakon završetka ili prekida redovitog školovanja odnosno najkasnije od dana navršetka 26. godine života, a da su

2. članovi uže obitelji umrlog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata:
• ako ste bračni ili izvanbračni drug umrlog hrvatskih branitelja (koji nema status smrtno stradalog ili statusa HRVI iz Domovinskog rata) pravo na obiteljsku mirovinu možete ostvariti s navršenih 50 godina života pod uvjetom da ste u trenutku smrti hrvatskog branitelja imali navršenih 40 godina.ako ste djeca umrlog hrvatskih branitelja (koji nema status smrtno stradalog ili statusa HRVI iz Domovinskog rata) imate pravo na obiteljsku mirovinu za vrijeme redovitog školovanja i nakon završetka ili prekida redovitog školovanja ako niste zaposleni ili korisnici mjere stručnog osposobljavanja za rad bez zasnivanja radnog odnosa, a najduže 12 mjeseci nakon završetka ili prekida redovitog školovanja odnosno najkasnije od dana navršetka 26. godine života.

U oba slučaja, a da biste ostvarili pravo na obiteljsku mirovinu, prije svega je potrebno da ste bili bračni ili izvanbračni drug umrlog hrvatskog branitelja ili umrlog hrvatskog ratnog vojnog invalida.
U Vašem pismu nedvojbeno potvrđujete da ste se sa suprugom, prije njegove smrti, pravomoćno razveli, pa ste, dakle, činjenicom razvoda izgubili status bračnog druga. Ujedno, prema ostalom što navodite u pismu, stajališta smo da se ne može raditi niti o Vašem statusu izvanbračnog druga. Stoga, prema našem stajalištu koje se temelji na jasnim odredbama ovog Zakona, ne ostvarujete pravo na obiteljsku mirovinu, budući u trenutku smrti Vašeg bivšeg supruga niste imali status člana uže obitelji (bračnog ili izvanbračnog druga) koje Zakon za to traži.
Drugo je pitanje pravo djece, koje je isto posebno utvrđeno, a kako je prednje navedeno.

Lijep pozdrav,
B.a.B.e.