Početna Forum Imovinski odnosi i podjela bračne stečevine Podjela bračne stečevine Odgovor na: Podjela bračne stečevine

#490
B.A.B.E.
Ključonoša

Poštovana Ivana,
suprug Vas ne može natjerati da prodate kuću, osobito imajući u vidu da ista glasi na Vas , međutim ukoliko u kući želite ostati svakako trebate preuzeti odgovornost za otplatu kredita i eventualno s bankom dogovoriti drugačija sredstva osiguranja jer je razumljivo da suprug ne želi biti sudužnikom u kreditu za nekretninu u kojoj neće stanovati. S druge strane, on na raspolaganju nema pravno sredstvo kojim bi se mogao osloboditi sudužništva, tako da mu preostaje jedino tužiti Vas u slučaju da prestanete plaćati kredit, a banka pri tome određena sredstva naplati od njega. Ono što suprug pravno može potraživati od Vas je njegov udio u otplati kredita kroz posljednje dvije godine, odnosno polovicu plaćenih anuiteta ili pak tražiti od suda utvrđenje da ste suvlasnici nekretnine, ali u tom slučaju ga tereti obveza razmjerne otplate kredita. U ovom posljednjem slučaju, mogao bi tražiti da se nekretnina proda sudskim putem čime bi se prvenstveno zatvorio kredit dok bi eventualno preostali dio kupovnine bio raspoređen na Vas dvoje.Što se tiče automobila, suprug nema pravo automobil zadržati za sebe, jer je isti bračna stečevina te biste trebali postići dogovor oko korištenja automobila ili isplate ako će ga nastaviti koristiti samo suprug. Međutim, zadržavanje automobila u suprugovom posjedu možda može biti sredstvo pregovora u smislu da se prepuštanjem automobila suprugu oslobađate od obveze isplate polovice anuiteta, s time da sve navedeno treba predstavljati zajedničku volju koja kao takva treba biti unesena u ugovor o diobi bračne stečevine koji se sklapa neovisno o postupku razvoda braka u kojem se odlučuje isključivo o roditeljskoj skrbi, odnosno o tome s kojim roditeljem će dijete živjeti, o tome kako će dijete ostvarivati kontakte s drugim roditeljem, o uzdržavanju, te naravno o samom razvodu. U slučaju da ne uspijete postići sporazum o diobi bračne stečevine, preostaje da o diobi iste odluku donese sud u posebnom postupku, koji je odvojen od postupka razvoda braka. Što se tiče iznosa uzdržavanja, iznos od 1.000 kuna predstavlja minimalni zakonski iznos uzdržavanja, a iznos koji bi suprug trebao plaćati ovisi o njegovim primanjima i potrebama djeteta što možete provjeriti u Tablici o prosječnim potrebama djeteta koju možete pronaći na sljedećoj poveznici: https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2020_04_39_827.html. Što se tiče porezne olakšice, ukoliko suprug ne pristaje da istu koristite samostalno, porezni ured će na Vaš zahtjev istu razmjerno podijeliti na oba roditelja. Budući da smo se tek dotakli sporne problematike te da ćete nakon ovog odgovora vjerojatno imati i daljnjih pitanja, predlažemo da zakažete telefonski ili osobni termin s našom pravnicom.
Srdačan pozdrav,
B.a.B.e.