Početna Forum Imovinski odnosi i podjela bračne stečevine Podjela bračne stečevine Odgovor na: Podjela bračne stečevine

#480
B.A.B.E.
Ključonoša

Poštovana Valerija,
ukoliko suprug ne pristaje isplatiti Vas za ulaganja u nekretninu, na žalost jedino što Vam preostaje je pokretanje sudskog postupka radi traženja povrata onoga što je uloženo. Vrijednost ulaganja se u parničnom postupku dokazuje svjedocima, fotografijama, računima, podacima o eventualnim kreditima te vještačenjem po vještaku građevinske struke. Sa zahtjevom za ulaganja možete eventualno kumulirati i zahtjev za utvrđenje prava vlasništva, međutim prema Zakonu o vlasništvu ulaganjem u nekretninu se ne stječe pravo vlasništva, dakle naše je mišljenje da imate pravo na isplatu čiju visinu trebate dokazati u sudskom postupku. Napominjemo da također imate pravo retencije, odnosno zadržanja nekretnine u posjedu do isplate, što znači da Vaše iseljenje iz nekretnine možete uvjetovati primitkom isplate za ulaganja. Što se tiče ugovora o dosmrtnom uzdržavanju, Obiteljski zakon ne određuje da li se uzdržavanje osobe sukladno tom ugovoru smatra radom, pa otuda i lutanja u sudskoj praksi koja nije jedinstvena. Postoje ipak tumačenja da imovina stečena na navedeni način predstavlja bračnu stečevinu. Sa suprugom možete dogovoriti izvan suda koliki dio predstavlja Vaš dio bračne stečevine, a ukoliko dogovor izostane preostaje Vam pokrenuti sudski postupak u kojem možete tražiti da se utvrdi da ste suvlasnik nekretnine budući da ste tetu uzdržavali zajednički radom te sredstvima koja ste tokom bračne zajednice stjecali radom. Međutim, slučaj je specifičan po tome što će obveza uzdržavanja sukladno ugovoru trajati i dalje, dakle i nakon prestanka bračne zajednice i to kroz period koji je u potpunosti neizvjestan, te Vam u ovom trenutku ne možemo decidirano odgovoriti kakva su stajališta sudovi zauzimali u sličnim slučajevima jer navedeno iziskuje istraživanje sudske prakse.
Srdačan pozdrav,
B.a.B.e.