Početna Forum Razvod braka Razvod braka Odgovor na: Razvod braka

#364
B.A.B.E.
Ključonoša

Poštovana Tena,

obzirom da imate maloljetno dijete, prije svega trebate pokrenuti postupak obveznog savjetovanja prije razvoda braka pred nadležnim Centrom za socijalnu skrb. Svrha navedenog postupka je da sa suprugom pokušate postići sporazum o Planu o zajedničkoj roditeljskoj skrbi, odnosno, da kao roditelji sporazumno dogovorite način izvršavanja roditeljske skrbi nad mlt. djetetom (s kojim roditeljem će dijete živjeti, način održavanja susreta i druženja djeteta s drugim roditeljem, visina uzdržavanja). Ukoliko o navedenom postignete dogovor, potpisani Plan o zajedničkoj roditeljskoj skrbi, zajedno sa izvješćem Centra za socijalnu skrb i prijedlogom za sporazumni razvod braka trebate predati nadležnom Općinskom sudu koji treba potvrditi Plan te će time postupak biti okončan. U slučaju da sa suprugom ne uspijete postići dogovor pred Centrom, bit ćete upućeni na medijaciju, a ukoliko se niti tada ne budete mogli dogovoriti, Centar će izdati izvješće o tome da niste uspjeli postići sporazum, nakon čega imate rok od šest mjeseci za pokretanje sudskog postupka radi razvoda braka i donošenja odluke o roditeljskoj skrbi.
U odnosu na imovinu, ukoliko stan predstavlja bračnu stečevinu, uzima se da je stan u suvlasništvu Vas i supruga u ½ dijela. Ukoliko vlasništvo nije na navedeni način upisano u zemljišnim knjigama, isto je potrebno regulirati što možete učiniti sporazumno (bračnim ugovorom), odnosno, putem suda kroz postupak utvrđenja i diobe bračne stečevine. Kao suvlasnici, imate jednaka prava koristiti se i stanovati u navedenoj nekretnini. Međutim, Obiteljski zakon predviđa mogućnost da na zahtjev jednog bračnog druga sud odredi da pravo stanovanja u obiteljskom domu koji predstavlja bračnu stečevinu ostvaruje samo jedan roditelj sa zajedničkom mlt. djecom. Takvo pravo stanovanja može trajati najdulje do razvrgnuća suvlasništva na nekretnini koja predstavlja obiteljski dom.

Za sva daljnja pitanja, slobodni ste ponovno nam se obratiti, a ukoliko ste u mogućnosti i osobno doći na pravno savjetovanje u našu udrugu uz prethodnu najavu na tel. broj. 01/4663666.
Srdačan pozdrav,
B.a.B.e.